Takip Edin
#

1 Konu 1 Konuk

Nejat Fatih Şener: Güçlü İşbirliği Şart

Abone Ol 

Yayınlanma tarihi

-

Bu sayımızın 1Konu 1Konuk köşesinde  Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Nejat Fatih Şener’i ağırladık. Şener, lojistiğin önemine dair önemli açıklamalarda bulunurken, sektör adına güç birliğinin önemine işaret etti.

Temel anlamda lojistikle ticaret arasında nasıl bir ilişki veya paralellik bulunmaktadır?

Gelişmiş ülkelerde, ticaretin devlerinin olduğu ülkelerde dev lojistikçilerin de olması tesadüf değildir. Bu sektör; kalkındıran, büyüten, destek veren bir sektördür. Özetle 1 koyup 5 alınacak bir sektördür. Biz bunu görmez, ihracat nasılsa bir şekilde taşınır dersek ihracatın da ülkenin de rekabetçiliğini öldürürüz. Bölgemizin en büyük ticaret ülkesi olan Almanya’nın durumuna bakarsak sektörün ne kadar hayati ve geliştirici bir sektör olduğunu çok daha iyi anlayabiliriz. Almanya’nın en büyük ilk 4 sektörü içerisinde lojistik vardır. Otomotiv, Kimya ve elektronik sektörlerinden sonra gelen lojistik esasında bu sektörlerin gelişmesini sağlayan en önemli güç oldu. Dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı Almanya, bu başarıyı lojistik sektöründen aldığı güç gerçekleştirmiştir. Büyük bir tedarik zinciri süreci gerektiren otomotiv ve kimya sektörlerinin global bir dev haline gelmesini, Almanya’nın global dev lojistik firmaları sağladı. Tedarik zincirini elinde tutan dünya ticaretini de kontrol eder. Üretim ve teknoloji gücünüz ne kadar üstün olursa olsun, lojistik altyapınızı da üstün kılmazsanız sadece kendi içinizde kalırsınız ve uluslararası rekabeti sağlayamazsanız.

Birçok sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de köklü değişim ve dönüşümler yaşanmakta. Konu hakkında neler söylersiniz?

Dünyada lojistik sektörü büyük bir dönüşüm yaşıyor. Lojistik hizmetlerin şekli ve alanı artık eskisinden çok daha fazla ve stratejik görülüyor. Firmalar taşıma ve lojistik faaliyetlerinin yanı sıra; pazarlama, satış, raporlama ve danışmanlık hizmetlerini de veriyorlar. Devasa bir alanda bu kadar görev ve sorumluluk üstelenen firmaların büyük bir organizasyon yeteneğine sahip olmaları gerekiyor. Bunun için; yetişmiş insan gücüne, teknolojiye, sağlam bir altyapıya ihtiyaç var. Ama hepsinden önemlisi ihracatçı firmalarla lojistikçiler arasında güçlü bir işbirliğine ihtiyaç var.

 

“Lojistik aslında her şeydir”

Uluslararası karayolu taşımacılığı sektörümüz ülkemiz ihracatına ve ihracatçısına büyük destek veriyor. Ülke rekabetçiliğinin artmasının itici gücü olan lojistik sektörü sunduğu hizmetler ve vadettiği gelişim ile firmalarımızın önünü açıcı bir misyonu yerine getirmektedir.

Lojistik sektörü sadece ihracatçıya hizmet eden bir sektör değil aynı zamanda kendisi de hizmet ihracatı yapan bir sektördür. Ülkemiz hizmet ihracatında turizmden sonra ikinci sırada yer alan lojistik sektörümüz 17,6 milyar dolarlık hizmet ihraç ediyor.

Hizmet ihracatını artırmak için kurulan HİB (Hizmet İhracatçıları Birliği) lojistik sektörünün önünü açacak önemli bir gelişme oldu. Toplam hizmet ihracatının yüzde 30’unu gerçekleştiren ve hizmet ihracatını ülke hedefleri ile paralel olacak şekilde artırmayı amaçlayan bu sektörün eli, birliğin kurulması ile birlikte artık çok daha güçlü.

 

İlgili kuruluşlardan, uluslararası taşımacılık sektörüne ne gibi destekler beklemektesiniz?

Ülkemizin hizmet İhracatçısı sektörleri içerisinde reel ekonomiyi taşıması yönüyle en lokomotif gücü olan uluslararası taşımacılığın, gerekli teşviklere kavuşturulması önceliklidir. Zira bütün sektörlerin taşıyıcısı olan sektörümüzün geliştirilmesi, desteklenmesi ve yatırım gücünün artırılması ülkemizin geleceği için inanılmaz bir öneme sahiptir.

Lojistik ve taşımacılık sektörü hızlı bir dönüşüm sürecinde. Ülkeler lojistik maliyetleri düşürmek ve taşımacılığı hızlandırmak için yatırımlar yapıyorlar. Küresel ticarette rekabet üstünlüğü elde etmek için en efektif argüman olan lojistik üzerinde verimlilik artışı sağlamaya çalışıyorlar. Bu noktada ülkemizin de, belirlenen hedeflere ulaşması ve ekonomik büyümenin sağlaması lojistikte sağlayacağı performans ile doğru orantılıdır…

 

Devamını oku
Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1 Konu 1 Konuk

Bu sayımızda ‘1Konu 1Konuk köşemizin sayfalarını  Doç. Dr. Ömer Faruk Görçün’ün okuyucularımız için kaleme aldığı ‘Ağır taşımacılık, kaldırma ve proje lojistiği endüstrisinin güncel problemleri ve geleceği’ adlı makalesine açtık.

Yayınlanma tarihi

-

tku magazin

Ağır taşımacılık, kaldırma ve proje lojistiği endüstrisinin güncel problemleri ve geleceği

Ağır taşımacılık bilindiği gibi tüm ülkelerin yanı sıra, Türkiye’nin en kilit endüstrilerinden birisidir. Özellikle inşaat başta olmak üzere altyapı ve üstyapı yatırımlarının performansı verimliliği ve başarısı büyük ölçüde ağır taşımacılık ve kaldırma endüstrisinin performansına büyük ölçüde bağımlıdır. Bununla birlikte söz konusu sektör son derece spesifik ve ciddi uzmanlık gerektiren mühendislik tabanlı lojistik uygulama ve operasyonlardan oluşmaktadır. Bu yönüyle klasik lojistik uygulamalardan farklıdır. Dolayısıyla operasyon süreçlerinin verimli etkin ve yüksek performansla yürütülmesinin yanı sıra mevcut risklerin ortadan kaldırılması ya da en azından minimize edilmesi sadece operasyonları yürüten işletmeler değil aynı zamanda kamu ve yerel otoriteler, inşaat ve altyapı endüstrileri, ile bireyleri doğrudan ve dolaylı bir biçimde etkilemektedir. Dolayısıyla, proje lojistiği uygulamaları çok sayıda paydaşı önemli ölçüde etkilemektedir. Buna karşılık, iyi niyetli ve yoğun çabalara rağmen hem bu riskleri azaltacak hem de endüstrinin verimliliğini ve etkinliğini artıracak, ek olarak sektöre büyük ölçüde düzen sağlayacak bir yasal düzenleme boşluğu henüz tümüyle giderilememiştir.

Mevcut durumda kamu otoritelerinin son derece olumlu ve iyi niyetli yaklaşımlarına ek olarak endüstrinin ve akademik çevrelerin yoğun çaba ve desteğine rağmen endüstride yeterli düzeyde ve tatmin edici bir ilerleme sağlanamamıştır. Buna neden olan ya da en azından etki eden birçok faktörün yanı sıra, ilgili yasal düzenlemenin kamu otoritesinde bir komisyon ya da komite yerine bir yönetici tarafından üstlenilmesinin de etkisi vardır. Özellikle yoğun iş yüküne ek olarak bu tür bir yükümlülüğün de bir kişinin üzerinde olması iyi niyetli girişimlere rağmen henüz sonuca ulaşılamamasına neden olmaktadır. Bunun için bir komisyon olarak ve kesin bir takvim belirlenerek çalışılması sonuca ulaşmakta etkili olabilir

Yasal düzenleme boşluğunun yanı sıra ağır taşımacılık ve kaldırma endüstrisi geçtiğimiz dönemde tüm insanlığı büyük ölçüde etkileyen küresel pandeminin etkileri ile başa çıkmaya çalışmış ve perakende ve diğer endüstriler kadar olmasa da belirli ölçüde etkilenmiştir. Buna karşılık küresel pandeminin etkileri daha çok operasyonların belirli ölçüde yavaşlaması şeklinde ortaya çıkmış ancak kapanma vb önlemlerden perakende kadar etkilenmemiştir. Bununla birlikte, pandeminin en önemli etkilerinden birisi küresel düzeyde enflasyon ve enerji fiyatlarının artması olmuştur. Bunun kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede endüstri etkilemesi kaçınılmaz olabilir. Özellikle küresel düzeyde enerji maliyetlerinin artması ağır kaldırma ve taşımacılık endüstrisini büyük ölçüde zorlayabilir.

Buna ek olarak, enerji fiyatlarının artmasının yanı sıra, son dönemde ortaya çıkan Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ağır taşımacılık ve kaldırma endüstrisini daha yüksek düzeyde etkileyebilir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi endüstrinin en yüksek düzeyde iş yaptığı ülkelerin başında bu iki ülkenin gelmesi olabilir. Savaş sürdükçe bu ülkede altyapı, üstyapı ve inşaat yatırımları askıya alınabilir ve bu nedenle endüstri bir süreliğine sıkıntıya girebilir. Buna karşılık, savaşın sonunda bu ülkelerin yeniden yapılanma süreçlerinde artması söz konusu olan altyapı ve üstyapı yatırımları Türk ağır taşımacılık ve kaldırma endüstrisi için yeni fırsatlar yaratabilir. Dolayısıyla bu süreçte mali, teknik ve operasyonel güçlerine bağlı olarak ayakta kalabilecek işletmeler gelecek için yeni fırsatlarla karşılaşabilir.

 

Devamını oku

1 Konu 1 Konuk

Şener: Ağır Nakliye Proje Sektörü Disipline Olmalı. Sektörün Şu Anki Haline Bakılınca Bir Ekipman Envanteri Desen Türkiye’de Yok

Yayınlanma tarihi

-

Bu sayımızın 1 konu 1 konuk köşesinde UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, AKT (Ağır Kaldırma Taşıma) Derneğinin danışmanı, West Line Global Firmasının Genel Müdürü Fatih Şener ile ağır kaldırma sektörünün son durumunu, hizmet ihracatını ve lojistik sektörünü bir bütün olarak konuştuk.

Pandemide sağlık sektöründen sonra en çok etkilenen sektörün lojistik sektörü olduğunu söyleyen Fatih Şener; “Pandemi ile mücadelede en çok etkilenen sektörlerden biriside lojistikti. Pandemi, içinde bulunduğumuz sektöre işlerin farklı şekillerde yapılması gerektiğini öğretti. Mesela, ihracatçıya da taşımacıya da ihracat yapıyorsak bunu karayolunda, deniz yolunda kullan, havayolunda kullan. İhracat ve taşımacılık yaptığın ülke sayısını arttır, taşıdığın ürünleri çeşitlendir dedirtti. Pandemi en çok bunları öğretti bu sektöre ve bu konularda değişebilenler ayakta kaldı.” dedi.

“Ağır nakliye sektörü başlı başına bambaşka bir sektör.”

Ağır nakliye sektörünün disipline edilmesi gerektiğini vurgulayan Şener; “Bizim sektörümüzde ağır nakliye var. Çok önemli bir iş ama regülasyonu olmayan bir iş. Kuralı olmayan bir iş, disiplini yok. Böyle kuralı olmayan bir sektörde gelişme de olmaz. Bunu merdivenaltı yapan var, eksik yapan var, yarım yapan var. Bir defa ekipmanların standardizasyonu olacak, mesleki yeterliliği olacak, bilgi birikimi olacak, ekipmanı, parası yeterli olacak. Sonuç itibari ile bu sektör disipline olmalı. Sektörün şu anki haline bakılınca bir ekipman envanteri desen Türkiye’de yok. Devletin ilk olarak ‘Bu sektör nedir?’ diye bir tanımlama yapması lazım. Zira bu sektör, başlı başına bambaşka bir sektör.” diyen Şener sözlerine şöyle devam etti.

“Hizmet ihracatının %60’ı lojistikten geliyor. Örnek vermek gerekirse, turizm sektörü için insan lojistiği, sağlık sektörü için hasta turizmi, eğitim, müteahhitlik ve bunlar gibi 8-10 sektör daha var. Lojistik bunların başında geliyor. Lojistiğin içinde ağır kaldırma, taşıma, proje yoktu bugüne kadar. Türkiye bunlarla yeni tanışıyor. Son dönemde devletteki bu bakış açısı değişikliği sebebiyle bu pasta büyüyecektir.” ifadelerini kullandı.

“Ağır kaldırma, taşıma sektörü dışarıdan para getirme potansiyeli olan bir sektördür.”

Devletin ihracatı desteklemek için maddi ve manevi destekler organize ettiğini belirten Şener, ‘Bugüne kadar bizim sektörle ilgili olarak böyle destekler yoktu. Lojistik sektörü Turquality’e ilk defa 2 yıl önce dahil edildi. Mesela orada ağır taşıma, kaldırma sektöründen de marka desteğine başvurup alanlar oldu. Bizim sektörümüz bunlarla da yeni tanışıyor. Özellikle Türkiye’den bir ekipmanla buradan göndererek, bir proje gerçekleştirerek, Avrupa’da, Orta Doğu’da veya Asya’da kiraya vererek Türkiye’ye para kazandırıla bilirliğini Ticaret Bakanlığı gördü. Kapı açıldığında dışarıdan birisi para getirirse burada zenginlik gelişir. Dolayısıyla dışarıdan para getirmek ülkeler için çok heyecan verici bir durumdur. Ağır kaldırma, taşıma sektörü dışarıdan para getirme potansiyeline sahip olan bir sektördür. Devletin bu konuya sahip çıkması gerek.” dedi.

Devamını oku

1 Konu 1 Konuk

Yayıncılık Sektörünün Duayenlerinden Metin Şendil’in Bu Haftaki Konuğu Sektörün Duayen İsmi Fatih Şener

Yayınlanma tarihi

-

‘’Sektöre Dair Her Şey’’ 

Net Medya Yayıncılık olarak TKU, ‘’Taşıma Kaldırma Üniteleri Magazin’’ klasiği haline gelmiş olan ve ‘’Sektöre Dair Her Şey’’ başlığı ile siz değerli takipçilerimizi bilgilendirdiğimiz çalışmalarımıza, ara vermeden devam ediyoruz.

Yayıncılık sektörünün duayenlerinden Net Medya Yayıncılık Genel Müdürü Metin Şendil’in bu hafta konuğu lojistik sektörünün duayen ismi Fatih ŞENER ile sektöre dair her şeyi konuştuk.

 ‘’Sektöre Dair Her Şey’’ başlığı altında bu hafta Net medya TV’nin konuğu, TKU MAGAZİN Dergisi olarak 12 yıldır hazırladığımız 1 konu 1 konuk başlığında özel haberi olarak yer vereceğimiz Lojistik Sektörünün Duayen İsmi UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, AKT (Ağır Kaldırma Taşıma) Derneğinin Danışmanı, West Line Global Firmasının Genel Müdürü Fatih Şener’in ofisinde özel bir söyleşi gerçekleştirdik. EKO TV ekranlarında lojistik programlarını hazırlayan, mikrofonu karşı tarafa tutan Şener’e bu sefer mikrofonu biz uzattık. Fatih Şener ile yaptığımız söyleşide, Ağır Kaldırma sektörünün son durumunu, hizmet ihracatını, lojistik sektörünü bir bütün olarak konuştuk.

Pandemide sağlık sektöründen sonra en çok etkilenen sektörün lojistik sektörü olduğunu söyleyen Fatih Şener; “Pandemi ile mücadelede en çok etkilenen sektörlerden biriside lojistikti. Bu sektöre farklı işlerin yapılması gerektiğini öğretti. İhracatçıya da taşımacıya da ihracat yapıyorsak bunu karayolunda, deniz yolunda, havayolunda kullan. Ülkeni ve taşıdığın ürünleri çeşitlendir. Pandemi en çok bunları öğretti bu sektöre. Bu konularda değişebilenler ayakta kaldı.” dedi.

Ağır nakliye sektörünün disipline edilmesi gerektiğini söyleyen Şener, hizmet ihracatının %60’ının ise lojistik sektöründen geldiğini de sözlerine ekledi.

Söyleşimizin devamını TKU Magazin TV Youtube kanalımızda, 56. Sayı Taşıma Kaldırma Üniteleri dergimizin 1 konu 1 konuk bölümünde ve www.tkumagazin.com web sayfamızdan görüntüleyebilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin…

Devamını oku
Advertisement hba.com.tr
Advertisement hba.com.tr

Trend olan

EnglishTurkish