Takip Edin

Haber

Geleceğin iş dünyasında başarının anahtarı: Dijital dönüşüm

Türkiye’de bireylerin yüzde 30’u dijital beceriye sahipken AB ülkelerinde bu oran yüzde 54 düzeyinde. Rekabetçilik potansiyelinin gelişiminde dijital dönüşüm kritik öneme sahip. Eğitim, iletişim, kültür değişimi ve esneklik başarılı bir dönüşümün temel taşları arasında yer alıyor.

Yayınlanma tarihi

-

İş liderleri dijital dönüşüm sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmak için stratejik düşünmeliler. Eğitim, iletişim, kültür değişimi, esneklik, sürdürülebilirlik ve çalışan odaklılık gibi faktörler başarılı bir dönüşümün temel taşları. İş liderleri, bu zorlukları fırsata dönüştürerek işlerini geleceğe taşıyabilirler. Dijital dönüşüm, günümüz iş dünyasının en önemli konularından biri haline geldi.

Küresel iş liderleri, işlerini dijitalleştirmeyi ve yeni teknolojileri benimsemeyi öncelikli hale getiriyorlar. Dijitalleşmenin toplum genelinde yayılması, mevcut eşitsizlikleri gidermede önemli bir role sahip. Bu amaçla, dijital becerilerin toplum içinde mümkün olduğunca eşit bir şekilde yaygınlaştırılması kritik öneme sahip.

Bireylerin dijitalleşmenin sunduğu olumlu etkilerden faydalanabilmesi için öncelikle dijitalleşmeye ayak uydurabilme yeteneğine sahip olmaları gerekiyor. Ancak bu dönüşümün yönetimi ve uygulanması bazı zorlukları beraberinde getirebiliyor. İş liderleri, bu zorlukları anlayarak ve etkili çözümler üreterek bu süreci başarıyla yönetmeliler.

Bu süreçte karşılaşılan ilk zorluk, işgücünün beceri ve yeteneklerindeki değişim. Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi, birçok işin gerektirdiği becerilerin de değişmesine neden oluyor. İş liderleri, çalışanların gelecekte hangi becerilere ihtiyaç duyacaklarını anlamalı ve bu becerileri geliştirmek için eğitim fırsatları sunmalılar.

Dijital beceri geliştirmede temel zorluklar

Reklam

PwC tarafından yayınlanan ‘Küresel İşgücü Umutları ve Korkuları Anketi dünya genelindeki işgücünün büyük bir bölümünün yeni beceriler öğrenmeye, yapay zekayı (AI) benimsemeye ve yeni zorluklarla başa çıkmaya istekli olduğunu açıkça gösteriyor.

PwC Global Başkanı Bob Moritz, 46 ülkede yaklaşık 54 bin çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen anketin CEO’lar ve diğer C-suite liderlerinin karşı karşıya olduğu temel zorlukları önemli ölçüde vurguladığını ifade ediyor.

Ankete göre katılımcıların yüzde 36’sı işlerinde başarılı olmak için gereken becerilerin önümüzdeki beş yıl içinde önemli ölçüde değişeceğine güçlü veya orta derecede inanıyor. Yüzde 43’ü ise işlerinde gereken becerilerin nasıl değişeceği konusunda net bir fikre sahip değil. Bu durum, geleceğe hazır olamama riskini de beraberinde getiriyor.

Kurumsal dönüşümde teşvik yetersiz

Anket, işleri özel eğitim gerektirmeyen çalışanların beceri değişimi konusunda farkındalığının oldukça düşük olduğunu ve gelecekteki iş kayıplarına karşı daha savunmasız kalabileceklerini ifade ediyor.

Reklam

Dijital dönüşüm sadece teknolojik bir değişim getirmiyor aynı zamanda işyeri kültüründe de değişiklikleri beraberinde getiriyor. İş liderlerinin inovasyonu ve risk üstlenmeyi teşvik eden, yeni fikirlere açık bir kültür oluşturmanın yollarını bulmaları gerekiyor. Bununla birlikte üst yönetimin değişimi liderlikle desteklemesi büyük önem taşıyor.

Bob Moritz, “Liderler, çalışanlarının enerjisinin ve fikirlerinin şirketin en iyi kaynağı olduğunu söyler. Ancak araştırmalarımız birçok şirketin çalışanlarına deneme yapmaları, fikirlerini paylaşmaları için gerekli ortamı sağlamadığını ve mevcut düzenin dışına çıkmaları için cesaretlendirmediğini gösteriyor” diyor. Özellikle kurumsal dönüşüm süreçlerinde çalışan katılımını teşvik etmeye yönelik atılan adımlar, CEO’ların düşündüğünden daha az.

Bu süreçte çalışan ihtiyaçlarının anlaşılması ve karşılanması da büyük önem taşıyor. . Vodafone tarafından hazırlanan Dijital Türkiye 2030 Raporu’na göre, yazılım geliştirme, bulut ve veri yönetimi, veri analizi ve yönetimi, yapay zeka ve siber güvenlik; teknoloji odaklı yeni işlerin ortaya çıktığı başlıca alanlar.

Bu alanlarda yer almak doğrudan ileri düzey mesleki dijital beceri gerektirse de daha temel düzeydeki beceriler de profesyonel hayatı doğrudan destekliyor. Temel düzeydeki dijital beceriler iş aramayı kolaylaştırıyor, zaman kullanımını iyileştiriyor, bilgiye ve eğitim olanaklarına erişimi kolaylaştırıyor. Ayrıca yeni beceri edinen bireyler iş ortamlarında daha güvende hissettiklerini belirtiyorlar.

AB 2030 hedeflerine ulaşmak kritik

Reklam

Dijital Türkiye 2030 Raporu’na göre, Türkiye’de bireylerin yüzde 30’u dijital beceriye sahipken Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran yüzde 54 düzeyinde. Türkiye’nin rekabetçilik potansiyelinin gelişiminde dijital beceri düzeyini Avrupa Birliği hedeflerine taşımasının kritik öneme sahip olduğunun vurgulandığı Rapor’da, “Avrupa Birliği dijital beceriye sahip nüfus oranını 2030’a kadar yüzde 80’e çıkarmayı hedeflemektedir.

Avrupa Birliği’nin 2030’da hedeflediği düzeye yaklaşabilmek için, Türkiye’de bireylerin temel dijital becerilerinin artışında bir ivmelenme ihtiyacı olduğu açıktır” ifadesine yer veriliyor. Avrupa Birliği’nin 2030 hedefinin Türkiye tarafından yakalanabilmesi; dijital beceriye sahip nüfus oranının her yıl yüzde 12 yani 3,7 milyon kişi artması anlamına geliyor.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy “Dijital beceriler vatandaşların günlük aktivitelerini kolaylaştırırken akademik olanakları iyileştirmede, kamu hizmetlerine ve iş olanaklarına erişmede de önemli rol oynuyor. Türkiye’de bireylerin yüzde 30’u en az temel düzeyde dijital beceriye sahipken AB’de bu oran yüzde 54. AB’nin 2030 yüzde 80 hedefine erişebilmemiz için 30 milyon kişinin temel dijital becerileri edinmesini sağlayacak bir hamleye ihtiyacımız var.

En az temel seviyede dijital beceriye sahip nüfus oranını önce yüzde 60, sonra yüzde 80’e yükseltmeyi hedeflemeliyiz. Ancak bu sayede internet üzerinden bilgiye ulaşma, e-ticaret, internet bankacılığı, iş olanakları yaratılması gibi alanlarda gelişme kaydedebilir ve ekonomiye olumlu katkı sağlayabiliriz” diyor.

En zayıf alan: Dijital içerik oluşturma

Reklam

Türkiye’nin en geride olduğu iki alan yüzde 40 ile dijital içerik oluşturma ve yüzde 48 ile güvenlik becerileri olarak sıralanıyor.

Vodafone tarafından hazırlanan Dijital Türkiye 2030 Raporu’na göre, Türkiye’nin 2030’da yüzde 80 hedefini yakalaması için bu iki alanda önemli bir gelişime ihtiyaç var. Problem çözme becerileri ve bilgi/veri okuryazarlığı, Türkiye’nin daha yüksek beceriye sahip olduğu alanlar. İletişim ve iş birliği becerileriyse şimdiden 2030 hedefine uygun bir yaygınlığa sahip.

Türkiye’de temel üstü düzeyde beceriye sahip fertlerin oranı yüzde 9 düzeyindeyken Avrupa Birliği ortalaması yüzde 26 seviyesinde. Türkiye’de temel üstü düzeyde beceriye sahiplik oranının düşük kalmasına neden olan iki alan, basit düzeyde olduğu gibi dijital içerik oluşturma becerileri ve güvenlik becerileri olarak sıralanıyor.

Dijital içerik oluşturma becerilerinde fertlerin yalnızca yüzde 17’si, güvenlik becerilerindeyse yüzde 23’ü temel üstü düzeyde beceriye sahip. Temel üstü düzeydeki problem çözme becerilerineyse toplumun yüzde 34’ünün sahip olduğu görülüyor. Alt beceri alanları bir arada değerlendirdiğinde Türkiye’de fertlerin yalnızca yüzde 9’unun temel üstü düzeyde beceri sahibi olduğu ortaya çıkıyor. 2030’a doğru ilerlerken temel düzeyde beceriye sahip nüfusun Avrupa’da ve Türkiye’de istenilen seviyeye gelmesi, temel üstü düzeyin öncelik haline getirilmesine katkı sağlayabilir.

Reklam
Devamını oku
Reklam
Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Haber

Goodyear, Eagle Sport ailesini Eagle Sport 2 UHP ve Eagle Sport 2 SUV ile genişletiyor 

Yayınlanma tarihi

-

Goodyear, Eagle Sport ailesini Eagle Sport 2 UHP ve Eagle Sport 2 SUV ile genişletiyor 

Türkiye’nin ve dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, yenilikçi teknolojiler ve üstün performansıyla bilinen Eagle Sport serisinin üstün performanslı iki yeni üyesini tanıttı. Eagle Sport serisinin en yeni üyeleri Eagle Sport 2 UHP ve Eagle Sport 2 SUV sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Goodyear’ın, yüksek kalitesi ve dayanıklılığıyla Türkiye’de sürücüler arasında büyük bir üne sahip Eagle Sport serisi, Eagle Sport 2 UHP ve Eagle Sport 2 SUV ile genişliyor. Çok çeşitli ebatlarda sunulan genişletilmiş ürün yelpazesi, Goodyear’ın büyüyen araç parkında daha da fazla sürücüye üstün bir sürüş deneyimi sunmasını sağlıyor.

DAHA ÜSTÜN SÜRÜŞ DENEYİMİ

Dünyanın en önemli lastik üreticilerinden Goodyear’ın, Eagle Sport serisine dahil ettiği yeni üyesi Eagle Sport 2 UHP, lastiğin dayanıklılığını artıran güçlendirilmiş sırt hamuru sayesinde sunduğu uzun ömürlü performansın yanı sıra, ıslak ve kuru zeminde üstün yol tutuş ve frenleme performansıyla da öne çıkıyor.

Reklam

SUV KULLUNICILARA ÖZEL  

Goodyear’ın SUV segmenti için özel olarak geliştirdiği Eagle Sport 2 SUV uzun ömürlü yüksek performanslı sürüş deneyimi sunuyor. Silika katkılı sırt hamuru sayesinde yol tutuşunu geliştirecek şekilde tasarlanan Eagle Sport 2 SUV gelişmiş teknolojisi ve ıslak zeminde frenleme performansıyla da öne çıkıyor. Basıncı etkili ve eşit bir şekilde yola ileten özel lastik deseni ile kuru zeminde üstün performans gösterirken konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

GURUNU YAŞIYORUZ

Genişletilmiş ürün gamının olağanüstü bir sürüş deneyimi sunacağından emin olduklarını söyleyen Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, “Goodyear Eagle Sport lastik ailemizin, Goodyear’ın bilinen ödüllü performansını daha fazla sürücüye sunacak olmasından gurur duyuyoruz. Sürücüler düşünülerek tasarlanan Eagle Sport 2 UHP ve Eagle Sport 2 SUV, onların konfor, performans ve yakıt verimliliği taleplerini karşılamayı amaçlıyor” dedi.

OLAĞANÜSTÜ SÜRÜŞ DENEYİMİ

Reklam

Goodyear, genişletilmiş ürün gamının olağanüstü bir sürüş deneyimi sunacağından emin. Goodyear Türkiye Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, “Genişletilmiş Goodyear Eagle Sport lastik ailemizin, Goodyear’ın bilinen ödüllü performansını daha fazla sürücüye sunacak olmasından gurur duyuyoruz. Sürücüler düşünülerek tasarlanan Eagle Sport 2 UHP ve Eagle Sport 2 SUV, onların konfor, performans ve yakıt verimliliği taleplerini karşılamayı amaçlıyor”. Goodyear Türkiye Genel Müdürü Marwa Khairalla da “Şirketin 125 yılı aşkın lastik inovasyonunu; gelişen araç parkı ve tüketici beklentileriyle eşleştiren iki yeni ürün serisi Eagle Sport 2 UHP ve Eagle Sport 2 SUV, Goodyear’ın üstün sürüş deneyimleri sunma taahhüdünün bir devamıdır” diye bilgi verdi.

Devamını oku

Haber

TRAKTÖRLE SEÇİM ÇALIŞMASI 

Yayınlanma tarihi

-

TRAKTÖRLE SEÇİM ÇALIŞMASI

61 yaşındaki Bağımsız İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Murat Karakoç, seçim çalışmalarında alışılmışın dışında bir kampanya yürütüyor.

Broşür dağıtmayan, pankart asmayan, giydirilmiş otobüs, minibüs ve ses sistemi kullanmayan Karakoç, seçim çalışmalarını traktör, kamyon, tanker ve iş makineleriyle sürdürüyor. Ziraat mühendisi olan Murat Karakoç, vatandaşlara her araçla farklı bir mesaj vermek istediğini söyledi: “Traktörle tarıma, tankerle su sorununa, kamyonla geri dönüşüme, iş makinesiyle de kentsel dönüşüme dikkat çekmek istiyorum. ilk görenler önce alaycı bir gülümsemeyle karşılıyor ancak sonra tavırları değişiyor”dedi.

Devamını oku

Haber

Türksat 6A uydusu haziranda fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun Haziran 2024’te Uzay’a fırlatılmasının planlandığını bildirdi.

Yayınlanma tarihi

-

Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ), Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde bulunan Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’ni ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcında dünyada söz sahibi olmak için, “uzayda iz sahibi olma” hususunda, çalışmalara kararlılıklara devam ettiklerini söyledi.

Uraloğlu, Türkiye’nin Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüvenini ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A ile taçlandıracaklarını dile getirerek, Bakanlık ile TÜBİTAK ve Türksat arasında imzalanan protokolle Türksat 6A’nın projesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 15 Aralık 2014’de imzalandığını anımsattı.

’11 ülkeden biri olacağız’

Türksat 6A haberleşme uydusunun Türkiye’yi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden birisi haline getireceğine işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Reklam

“Türksat 6A tamamlandığında, 42 doğu boylamında hizmet verecek. 35 bin 786 kilometre uzaklıkta, yer merkezli bir yörüngede yer alacak. 7,5 kilovat güce sahip olacak yerli ve milli haberleşme uydumuz, 20 aktarıcıya sahip olacak. Türksat 6A uydumuz Ku Bantta hizmet verecek ve daha önceki Türksat uydularıyla kapsanamayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyada da hizmet sunacak.”

Uraloğlu, uydunun görev süresinin 15 yıl olacağını belirterek, uçuş bilgisayarı, güç dağıtım birimi, elektrikli itki motoru, yakıt tankı, güç işleme ve kontrol birimi gibi kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi, yüksek yerlilik oranıyla uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlılığı azaltacağını söyledi.

Türksat 6A’da tamamlanan çalışmalar

Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin, Türksat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ işbirliğiyle devam ettiğini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Şu anda ‘Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli’, ‘Mühendislik Modeli’ ve ‘Uçuş Modeli’ olmak üzere 3 ayrı model üretimi planlanan Türksat 6A uydu projesinde, Isıl Yapısal ve Mühendislik Modelleri’nin üretim, entegrasyon, testleri tamamlanmıştır. ‘Mühendislik Modeli’ entegrasyon faaliyetleri tamamlanmış olup, sistem seviyesi, ilk fonksiyonel testleri, termal vakum testi, titreşim testi ve akustik testi ile elektromanyetik uyumluluk testleri bitmiştir.”

Reklam

Uraloğlu, son test aşaması olan sistem seviyesi kompakt alan anten testi (CATR) hazırlıklarına başlandığını ifade ederek, anten ve güneş panellerinin açılma testlerinin ekimde, fırlatıcı uyum ve piro testleri ile son hizalama testlerinin de kasımda başlayacağını bildirdi.

CATR, kompakt alan anten testi sonrası güneş panelleri entegrasyonu ve kütle özellikleri ölçümünün Şubat 2024’te gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Tüm bu testlerin tamamlanmasıyla uydumuz, fırlatma sahasına sevk için hazır hale gelecek. Bugünkü ziyaretimizde bizim bütün çözüm ortaklarımızla beraber yaptığımız değerlendirmelerde Türksat 6A uydumuzun mart ayı içinde yerde teslimini planlıyoruz. Sonrasında bu uydunun fırlatılmak üzere Space X firmasıyla yapılan anlaşma gereği fırlatma alanına gönderilerek muhtemelen haziran ayı içinde gerekli fırlatma işlemlerini yapmayı planlıyoruz. Bulunduğumuz alan gerçekten Türk mühendisliğinin uzay sanayisinde ne seviyeye geldiğini gösteren önemli yapılardan bir tanesidir. Gerçekten burada bir emek, gayret var. Biz de onu gururla, takdirle yerinde görmüş olduk.”

Uraloğlu, projede emeği geçen herkese Türk milleti adına teşekkür ederek, başarılarının daim olmasını diledi.

Reklam
Devamını oku
Reklam hba.com.tr
Reklam hba.com.tr
Bumerang - Yazarkafe

Trend olan