Takip Edin

Sektörel Gündem

TMB: Sürdürülebilir büyümeye dönüş olasılığı gözükmüyor

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) 2022 yılının son çeyrek dönemine ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nda, yurt içinde daralan inşaat sektörünün son derece zor bir süreçten geçtiği vurgulanarak, sürdürülebilir büyümeye dönüşün yakın zamanda öngörülmediği belirtildi.

Yayınlanma tarihi

-

Ekonominin genelinde 200’ün üzerinde alt sektöre yarattığı talep ve istihdam gücüyle dinamo rolü üstlenen inşaat sektörü, salgından önce başlayan, 2022 yılında iç ve dış dinamiklerin etkisiyle devam eden girdi maliyetlerindeki yüksek artış sorunu ile yeni yılı karşıladı. Yüksek enflasyonun yanı sıra ödenek yetersizliği ve hak ediş ödemelerinde yaşanan gecikmelerin sektöre olumsuz etkileri sürüyor.

Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), ekonomi çevreleri ve sektör tarafından ilgiyle takip edilen İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nun Ocak 2023 sayısını yayınladı. “Küresel Ekonomi Daralıyor, Enflasyon Tartışmalarına Resesyon Eklendi” başlıklı analizde, küresel ve ulusal ekonomi ile inşaat sektörüne ilişkin veriler değerlendirildi.

Kamu müteahhitleri destek bekliyor

İnşaat sektöründe son 5 çeyrek dönemdir artan oranlarda yaşanan aralıksız daralmanın, 2022 yılının üçüncü çeyrek döneminde de devam ettiğine işaret edilen raporda, inşaat faaliyetlerinde yakın zamanda sürdürülebilir büyümeye dönüş olasılığının gözükmediği belirtildi. Sektörel yatırımlarda 2021 yılının ikinci çeyrek döneminde moral olan artışın, sonraki çeyreklerde yerini yeniden gerilemeye bıraktığı da ifade edilerek, büyümeye dönüş için yatırımlarda canlanmaya ve kronikleşen girdi maliyetlerindeki artış sorununun çözümüne ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Raporda, inşaat sektörü güçlendirilmeden başta deprem riskinin kaçınılmaz kıldığı kentsel dönüşüm süreci olmak üzere kalkınma hedeflerinin sürdürülmesinin mümkün gözükmediği ifade edilerek, 2023 yılında gerek kamu müteahhitlerinin gerek konut sektörünün sorunlarını çözecek ilave adımların beklendiği vurgulandı. Diğer taraftan analizde hükümetin konut sektöründe üretimi destekleyen son kampanyalarının olumlu olduğu değerlendirildi.

Nakit açığı risk, yeşil dönüşüm fırsat olabilir

Reklam

Raporda ayrıca, önceki yıllarda yurt içinde yaşanan sorunların, büyük müteahhitlik firmaları tarafından uluslararası projelerle telafi edilmeye çalışıldığı hatırlatılarak, bu dönemde hem savaş ve ekonomik kriz içindeki dünyada hem de bölgedeki geleneksel pazarlarda yaşanan güvenlik sorunlarının bunu pek mümkün kılmadığı değerlendirmesi yapıldı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türk müteahhitler, 2022 yılında 454 projeyle 17,8 milyar dolarlık yeni iş hacmine ulaştı. İnşaat sektörünün ilk kez 1972 yılında Libya ile yurt dışı pazara açılmasından bu yana ulaştığı uluslararası proje portföyü büyüklüğü, 133 ülkede üstlenilen 11.605 projeyle toplam 472 milyar dolar oldu.

Bu yıl dünya ekonomisindeki ivme kaybıyla ülkelerdeki nakit açığının, küresel altyapı yatırımlarını sınırlandıracağı beklentisine dikkat çekilirken, “Diğer taraftan yenilenebilir enerji yatırımları için uluslararası kuruluşların finansman imkânları artmıştır” denildi.

TMB’nin 2022 yılının son çeyrek dönemini değerlendirdiği raporda, inşaat sektörüne ilişkin özetle şu tespitlere yer verildi:

Projeler yüksek borçlulukla tamamlanıyor: İnşaat maliyetlerindeki artışlar, yeni proje geliştirme ya da kamu projelerinin yürütülmesinde önemli sorunlar yaratıyor. Salgının etkileri ve döviz kurundaki gelişmelerle birlikte 2021 yılında temel girdi maliyetlerinde %150 düzeyine varan fiyat artışlarının yaşandığı görülmüştü. Ardından ortaya çıkan Rusya-Ukrayna savaşının hammadde fiyatları üzerinde küresel çapta yarattığı etkiyle de Ocak 2021 – Kasım 2022 döneminde bu oranın %170’i aştığı görülmüştü. Sektörün öne çıkan girdilerindeki maliyet artışı Kasım 2022 itibarıyla yıllık bazda %113 olurken, Ocak – Kasım 2022 döneminde bu oran %48. Öte yandan sektörde, kamuya yapılan işler için ayrılan ödeneklerdeki yetersizlikler ve hakediş ödemelerinde dikkat çeken uzun süreli gecikmeler ve son dönemde artırılmış olan vergi yükünün getirdiği sorunlar da devam ediyor. Anadolu’nun dört bir tarafında sektörün projelerini yüksek borçlulukla tamamlamaya çalıştığı belirtiliyor. 2023 yılında gerek kamu müteahhitlerinin gerek konut sektörünün sorunlarını çözecek adımlar bekleniyor.

Konut üretiminde artış destekleniyor: Yatırımcıların enflasyondan korunma amacıyla 2021’in son çeyreğinde gayrimenkul alımına yönelmesinin de etkisiyle bir süre hızlı bir yükseliş sergileyen konut satışları, 2022 yazında yavaşlamaya ve ardından gerilemeye başlamıştı. Yeni inşaat başlangıçlarında süren gerileme de sektördeki sorunlara işaret etmekte olup, gerçekleştirilen desteklerin (sosyal konut atılımı ve orta gelirliye uygun koşullarda konut kredisi kampanyası gibi) sektörün bu alanında kısmi bir rahatlama sağlayabileceği değerlendiriliyor. Konut kredisi faiz oranlarını psikolojik sınır olan %1’in altına düşürecek “Yeni Evim” kampanyasının sektöre etkilerinin olumlu olması bekleniyor. Özellikle Anadolu’da büyük kentlerin çeperlerinde yeni konut üretimiyle sektörde hareketlilik sağlanabilecek.

Reklam

Yurt dışında Körfez’e yönelik çalışmalar hız kazandı: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası için TMB tarafından Ukrayna ve ülkemiz makamları ile ülkenin yeniden imar çalışmalarına yönelik temaslar sürdürülürken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle son dönemde ısınmaya başlayan siyasi ilişkilerin ilerleyen dönemde sektörde yeni projeler şeklinde somut yansımaları da olabilecek. Özellikle Suudi Arabistan yetkilileri ile sektörel temaslar geçen çeyrek dönemde hız kazanmıştı. Önümüzdeki 10 yıl içinde hayata geçirilmesi öngörülen yaklaşık 3,3 trilyon dolarlık alt ve üst yapı yatırımları ile Körfez’de öne çıkan ülkede Saudi 2030 ve Gigaproject gibi programlardan Türk müteahhitlerin pay alması sektörün küresel pazardaki mevcut zorluklardan daha az etkilenerek çıkması için son derece önemli.

Avrupa’daki enerji ve renovasyon projeleri fırsat olabilir: Sahra-altı Afrika bölgesi başta olmak üzere Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkeleri de potansiyel pazarlar olarak sektör tarafından yakından izleniyor. Bu yıl dünya ekonomisindeki ivme kaybıyla ülkelerdeki nakit açığının, küresel altyapı yatırımlarını sınırlandırması bekleniyor. Diğer taraftan yenilenebilir enerji yatırımları için uluslararası kuruluşların finansman imkânları artmıştı. Asya ülkelerinin talep artışı halinde yukarı yönlü seyir izlemesi beklenen enerji fiyatları çerçevesinde, Türk müteahhitlerin aktif olduğu petrol üreticisi Orta Doğu ve Afrika pazarlarında hayata geçirilecek yeni projeler sektörü destekleyebilecek. Ayrıca Avrupa ülkelerinde savaşla birlikte ve Avrupa Yeşil Mutabakat (AYM) kapsamında enerji yatırımları ile renovasyon projelerinden sektör için yeni fırsatlar oluşabilecek. Hedef pazarlarda giderek artan uygulamaları görülen Türk müteahhitlerin deneyim sahibi olduğu kamu-özel işbirliği (KÖİ) projeleri sektör için yeni fırsatlar sunabilecek.

Savaş ve küresel para politikası finansman ihtiyacını artırdı: Bir taraftan küresel para politikasında sıkılaşma sürecinin başlaması, diğer taraftan sürmekte olan savaşın doğrudan ve dolaylı menfi etkileri, potansiyel projeler için finansman ihtiyacını artırmıştı. Finansman ihtiyacının karşılanması faaliyetleri kapsamında TMB, başta Türk Eximbank olmak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Danimarka Eximbank’ı (EKF) gibi uluslararası kalkınma bankaları ve ihracat kredi kuruluşları ile yakın temaslar yürütüyor.

100 bin Türk işgücü için tek engel kaldı: Yurt içinde yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlamasıyla da öne çıkan inşaat sektörü, yurt dışı projelerde istihdam edilen Türk işgücü sayısını gerekli düzenlemelerle orta vadede 100 bine çıkarmayı amaçlıyor. Her fırsatta TMB tarafından gündeme getirilen, yurt dışında müteahhitlik hizmetleri alanında istihdam edilecek işgücüne gelir vergisi muafiyeti konusu karşılık bulmuştu. Yurt dışında Türk işgücü istihdamının önündeki bir diğer önemli engel de işçi-işveren uyuşmazlıklarının bazı avukatlık büroları tarafından istismar edilmek suretiyle önemli bir sorun halini almış olmasıdır. Bu konuda açılan davalara yönelik Yargıtay’ın 2020 yılı sonunda aldığı emsal kararların içtihat haline getirilmesi ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri konulu davalar için ihtisaslaşmış sınırlı sayıda mahkemenin görevlendirilmesi talebi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamının koordinasyonunda Adalet Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalışılıyor.

TMB, start-up’ları üyeleriyle buluşturuyor: Yurt dışı pazarda ayrıca Batılı teknik müşavirlik firmalarının ağırlıkla yer aldığı projelere kredi sağlayan uluslararası finans kuruluşlarının kriterleri arasında “yeşil inşaat, döngüsel ekonomi” gibi unsurlara yer verdikleri izleniyor. Türkiye’de ve dünyada inşaat projelerindeki kârlılıkların azalması da dijitalleşmeyi bir zorunluluk haline getiriyor. Türk inşaat sektöründe Yapı Bilgi Modellemesi sıklıkla kullanılmaktayken; zenginleştirilmiş gerçeklik, blokzincir ve akıllı sözleşme gibi uygulamalar henüz pek alan bulamamıştı. Ülkemizde yeni ve dijital inşaat teknolojileri üzerine kurulmuş “start-up” girişimlerinin desteklenmesi konusunu önceliklendiren TMB, bir süredir bu konuda bir platform işlevi görerek start-up girişimleri ile üyelerini yenilikçi/inovatif çözümler konusunda bir araya getiriyor.

Reklam
Devamını oku
Reklam
Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sektörel Gündem

UZUNYOL TAŞACILIĞIN YENİ ADRESİ MERCEDES-BENZ AİLESİNİ TERCİH EDİYOR

Yayınlanma tarihi

-

UZUNYOL TAŞACILIĞIN YENİ ADRESİ MERCEDES-BENZ AİLESİNİ TERCİH EDİYOR
Dünyanın en uzak noktasına lojistik hizmeti verme hedefi ile hareket eden Transaktaş Global Lojistik, uzun yol taşımacılığının geleceğini şekillendiren Mercedes-Benz Actros çekici ailesini tercih etmeye devam ediyor.

Transaktaş Global Lojistik, filosuna 208 adet Mercedes-Benz Actros L 1851 LS, Actros L 1853 LS ve Actros L 1863 LS Edition 3 çekiciyi ekledi. Şirket, araçlarını düzenlenen törenle Mercedes-Benz Türk’ün Koluman Motorlu Araçlar bayisinden teslim aldı. 1996 yılında kurulan ve Avrupa, Asya ve Balkan ülkeleri ile karşılıklı olarak düzenli servis hizmeti veren Mersin merkezli Transaktaş Global Lojistik, araç filosunu genişletmek için Mercedes-Benz kalitesini tercih etti.

 

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Mercedes-Benz Türk olarak, uzun yol taşımacılığının geleceğini şekillendiren araçlarımızla, şirketlerin ulusal ve uluslararası lojistik alanında güvenilir ve verimli bir hizmet sunmalarına katkı sağlıyoruz. Yenilikçi teknolojiler ve yüksek performanslı donanımlara sahip araçlarımız, yakıt verimliliği ve sürüş konforunu bir araya getirerek, taşımacılık sektöründe yeni standartlar belirliyor. Müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak çözümlerimizle, her zaman en üst düzeyde performans, güvenlik ve verimlilik sunmaya devam edeceğiz. Araçlarımıza güvenip, uzun yıllardır bu kıymetli iş ortaklığında bizler ve markamızla beraber olan değerli Transaktaş Global Lojistik ailesine teşekkür ediyorum. ” dedi.

Reklam

Transaktaş Global Lojistik Firma Sahibi Ahmet Aktaş; “Transaktaş Global Lojistik olarak özellikle taze – donmuş balık, sebze, tropikal meyve & ilaç taşımacılığında uzman olup geniş araç filomuz, özel teknik donanım ve modern teknik ekipmanları ile düzenlenmiş araçlarımızla yüksek kalitede nakliye ve servis hizmeti sunuyoruz. Bugün, Mercedes-Benz Actros çekicileri büyük ve modern filomuza katarak, hizmet kalitemizi en üst düzeye taşıyoruz. Verimlilik, konfor, emniyet, kalite gibi başlıklarda standartlarımızı her zaman en yükseğe konumlandırıyoruz. 250 adetlik araç parkımızın 210 adedinin Mercedes-Benz marka kamyonlardan oluşmasının en büyük nedenlerinden biri de müşterilerimize üst düzeyde hizmet vermeyi hedeflememizdir. Bu satın alma ile iş birliğimizin gelecekte daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Koluman Motorlu Araçlar Genel Müdürü Ali Saltık ise; ” Transaktaş Global Lojistik’in araç filosunu genişletmek için Koluman Motorlu Araçlar ve Mercedes-Benz kamyonlarını tercih etmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği, sektördeki gücümüzü ve kalitemizi bir kez daha ortaya koyuyor. Müşterilerimize sunduğumuz yüksek performanslı ve güvenilir araçlarımızla, onların operasyonel verimliliğine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Transaktaş Global Lojistik ile iş birliğimizin uzun soluklu olmasını diliyor, yeni araçların hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi

Devamını oku

Sektörel Gündem

ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Eylül haftasında önceki haftaya göre 2 artarak 515’e yükseldi.

Yayınlanma tarihi

-

ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes’un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Eylül haftasında önceki haftaya göre 2 artarak 515’e yükseldi. ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 84 azaldı.

Perşembe gününü 93,70 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 94,26 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 90,77 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 90,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Devamını oku

Sektörel Gündem

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan ‘güdüm kiti’ anlaşması

ASELSAN, ürettiği güdüm kitlerinin satışına ilişkin Savunma Sanayii Başkanlığı’yla sözleşme imzaladı.

Yayınlanma tarihi

-

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında “Güdüm Kitleri” alımı maksadıyla sözleşme imzalandı.

Anlaşma, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama gönderdi.

Açıklamada şöyle dendi: “ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Güdüm Kitleri alımı maksadıyla 14 Eylül 2023’te, toplam bedeli 40 milyon 801 bin 680 dolar ve 352 milyon 221 bin 840 TL tutarında bir sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir.”

Devamını oku
Reklam hba.com.tr
Reklam hba.com.tr
Bumerang - Yazarkafe

Trend olan