Takip Edin

Sektörel Gündem

‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın önündeki engeller ve çözümler Diyalog Günü’nde tartışıldı

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NIN DESTEKLEDİĞİ “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN STK’LAR” PROJESİ İLE SEKTÖR BİR ARAYA GELDİ İnşaat malzemeleri …

Yayınlanma tarihi

-

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NIN DESTEKLEDİĞİ “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN STK’LAR” PROJESİ İLE SEKTÖR BİR ARAYA GELDİ

İnşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), ÇEDBİK (Çevre Dostu Binalar Derneği) ortaklığında, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteği ile hayata geçen “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” isimli AB projesi kapsamında, inşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık ve enerji verimliliği alanlarında çalışan sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileri “Diyalog Günü”nde buluşarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında sektörün önündeki engelleri ve çözüm önerilerini çalıştı.

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteğiyle 1 Nisan 2021’de Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK tarafından yürütülmeye başlanan “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” isimli projede, sektör paydaşlarının bir araya gelmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmesi ve SKA’ya ulaşmada aktif katılımlarını teşvik etmeleri hedeflendi. 15 ay olarak programlanan projede, Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının daha aktif olmaları, karar alma süreçlerine daha kolay etki etmelerinin yolunun açılması, sektörler arası iş birliğinin artırılması ve gelişimin desteklenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Farklı illerde önce fiziksel sonra da çevrimiçi olarak düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” başlıklı eğitimlerde, kaynakların önemi vurgulanarak, kurumların topluma sadece ekonomik fayda sağlama konusunda değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel açıdan da sorumlulukları olduğuna dikkat çekildi. Sürdürülebilirlik ve iklim gündeminin; inşaat, çevre, mimarlık, enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarına etkileri de bu toplantılarda tüm yönleriyle değerlendirildi. Farklı sektör ve meslek temsilcilerinin katıldığı “Savunuculuk” başlıklı eğitimlerde ise bölgesel ve sektörel sorunlar, sektörler arası diyalog oluşturulmasıyla ilgili görüşler paylaşıldı. SKA’lar, inşaat alt sektörleri açısından değerlendirilerek, neler yapılabileceği, bu hedeflere ulaşmada yaşanan zorluklar tüm yönleriyle ele alındı.

Proje kapsamında 1 Nisan 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Diyalog Günü”nde ise yıl boyunca yapılan tüm çalışmalar ve eğitimler sonrası elde edilen bilgiler, SKA’ların önündeki engelleri belirleme ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, ÇEDBİK ile yürüttükleri projenin kapsamı ve katılımcı çeşitliliği açısından sektörün ilklerinden olduğunu vurgulayarak, “17 Küresel Amacın tamamına etki eden inşaat sektörü, özellikle sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir üretim ve tüketim, iklim, su, enerji ve altyapı konularındaki amaçların gerçekleştirilmesindeki en önemli sektörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Diyalog Günü’nde, inşaat, mimarlık, çevre ve enerji verimliliği sektörlerinde üretim ve hizmet gruplarında faaliyet gösteren STK’ların, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların uzmanlarını bir araya getirerek bir sinerji oluşturmayı amaçladık” dedi.

Prof. Dr. Ece Ceylan Baba sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda yaşadıklarımız, önlem almaz ve bazı değişimleri gerçekleştirmezsek gezegenimizin geleceğini tehdit edecek risklerin küçük bir örneğini teşkil ediyor. Tüm dünya olarak içinde bulunduğumuz durumu bu gözle değerlendirmeli gerek bireysel gerek sektörel gerekse ülke bazında sorumluluk alarak, dünyamızı birlikte iyileştirmeliyiz.”

Açılış konuşmacıları arasında yer alan ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Emre Ilıcalı “Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde özellikle sürdürülebilirlik kısmında biraz geride kaldığımızı görüyoruz. Herkesin konunun bir tarafını tutması ilerlemeyi yavaşlatıyor. Oysa ortak bir paydada buluşup ortak akılla bir sinerji oluşturulması ve olayı farklı yönleriyle ele alacak, farklı yetkinlikte kişilerin bir araya gelmesi çok önemli. Bu proje, bu anlamda güzel bir yol haritası sunacaktır. Sürdürülebilirlik konusunun kurumsal sosyal sorumluluk projesi olmaktan çıkması ve özel sektörde olmazsa olmaz ve iş yapış şeklini değiştirecek bir konu olduğunun anlaşılması lazım. Konuyu tabana yaymak ve farkındalığı artırmak adına bu tür projelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve UN-SDSN Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili bir sunum yaptı ve UN-SDSN’nin (Sürdürülebilir Kalkınma için Bilimsel Yaklaşımlar ve Çözümler Ağı) bu kapsamda yaptığı çalışmalara değindi. Dr. Tamer Atabarut “Karbonsuzlaşma yolunda atılacak adımlarda, üniversitelere, kamu kurumlarına ve Ar-Ge yapan şirketlere büyük sorumluluk düşüyor. Bu yüzden bizler de üniversitelerin rolü olarak benimsediğimiz araştırma ve eğitim bağlamında çalışmalar yürütüyoruz. Her yıl endeks ve raporlar yayımlıyoruz. Bu raporlardan biri de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Raporu” dedi ve sunumunda bu rapora yer verdi.

Açılış konuşmacılarından Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Uzal isegerçekleştirdiği sunumda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın inşaat sektörüne yansımalarını, bizleri nelerin beklediğini ve hangi alanlara öncelikli eğilmemiz gerektiğini, hem inşaat sektörü ve müteahhit faaliyetleri tarafında hem de inşaat malzemeleri sanayisi tarafında değerlendirdi.

Uzman Tuğçe Zeynep Çiftçibaşı Güç ile Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Selahattin Ciritci “Diyalog Günü” formatı hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra “Sürdürülebilir Yaşam”, “Toprak, Hava, Su Kirliliği”, “Sera Gazı Azaltım”, “İnsana Yakışır Ekonomik Gelişme” ve “Dayanışma ve İşbirlikleri” başlıklı5 farklı masada gruplanan 17 SKA’ya ulaşmada yaşanan engeller ve çözüm önerileri katılımcılar tarafından masaya yatırıldı.

“Diyalog Günü”nün ikinci yarısında ise UN-SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay’ın moderatörlüğünde katılımcılar söz alarak öğleden önceki oturumda tartışılan engeller ve çözüm önerileriyle ilgili kendi alanları açısından en önemli gördükleri sorunları değerlendirdi.

“Diyalog Günü”nde Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi ve Yeşil Kalkınma Hamlesi ile uyumlu bir çerçevede Türk inşaat sektörünün büyümesi, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla ele alındı. Toplantıda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın alt hedeflerinin gerçekleştirilmesindeki engeller (mevzuat, işin niteliği, coğrafi koşullar, insan kaynağı, vb.) belirlenerek çözüm önerileri üzerinde duruldu. Ortaya çıkan sonuçlar raporlanarak kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Devamını oku
Reklam
Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sektörel Gündem

GTO ve İhtiyaç Haritası’ndan işbirliği

Gaziantep Ticaret Odası ve İhtiyaç Haritası, “Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi” çatısı altında bölgenin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına yönelik yürütülecek çalışmalar için işbirliği protokolü imzaladı.

Yayınlanma tarihi

-

Deprem bölgesindeki yaraların hızla sarılması ve ihtiyaçların doğru kanallardan ulaşması adına iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları birlikte hareket etmeye devam ediyor.

Bu işbirliklerinden biri de Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve İhtiyaç Haritası oldu. İki kurum, “Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi” çatısı altında bölgenin ihtiyaçlarını belirlemek için protokol imzaladı.

Yapılacak ortak çalışmaları GTO iştirakleri GAGA, GETHAM ve Destek A.Ş.’nin yanı sıra İhtiyaç Haritası ile organik bağları olan IDEMA ve INOGAR da uzmanlık alanları kapsamında destekleyecek.

İhtiyaç Haritası’nın kurucuları sanatçı Mert Fırat ve Dr. Ali Ercan Özgür’ün de yer aldığı imza töreninde konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım tarafların deprem felaketinin ilk gününden itibaren birlikte çok önemli faaliyetler yürüttüklerini ifade ederek şunları söyledi: “Odamız ve İhtiyaç Haritası felaketin başından bu yana el ele.

Bugün de felaketin yaralarını sarmak, iyileşmek için bir araya geldik ve imzaları attık.” Bölgede tedavi sürecinin yeni başladığına, Bölgesel Yeniden Yapılanma Merkezi’nin de bu süreci desteklemek için kurulduğuna vurgu yapan Yıldırım şöyle devam etti: “Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bugüne kadar yarayı sadece pansuman ettik. Tedavi süreci yeni başlıyor.

Uzun bir iyileşme süreci var önümüzde. GTO ve İhtiyaç Haritası olarak bugüne kadar çok iyi bir sinerji yakaladık ve bu imza ile de oluşan sinerjiyi çok daha güzel işler başarabilmek için devam ettireceğiz.”

Hem bizlere ve hem de bölgeye umut verdiniz

İhtiyaç Haritası Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Ercan Özgür ise deprem felaketinde GTO’nun üyeleri birlikte gösterdiği çabanın tarihi bir örnek olduğunu söyledi.

İşbirliğinin Gaziantep başlıyor olmasının önemine dikkat çeken Özgür şöyle devam etti: “Gaziantep ekonomik olarak ülkenin en önemli merkezlerinden. Buranın güçlü olması demek bölgenin güçlü olması demektir.

O nedenle bu işbirliğinin bölgesel kalkınma perspektifi ile Gaziantep’ten başlıyor olması çok önemli. Şimdi uzun sürecek bir yolculukta yeniden yapılanmayı, kalkınmayı hem bilime hem tecrübeye hem de Gaziantep’in kadim deneyimine dayanarak hep birlikte yaraları saracağız.

Hem bizlere hem bölgeye umut verdiniz iyi ki varsınız.” İhtiyaç Haritası Kurucusu ve Başkan Yardımcısı sanatçı Mert Fırat ise konuşmasında GTO’ya şimdiye kadar gösterdiği destek için teşekkür ederek “Sizinle birlikte yaptığımız çalışmalar bize çok şey kattı.

Bizi en çok heyecanlandıran şey yalnız hissetmedik bu süreçte. Sizler gibi biz de bu toprakların çocuklarıyız. Ben Hataylıyım, Ali Ercan hocam Kahramanmaraşlı. İlk günden beri burada destekleşmek çok kıymetli.

Her birimizin iyileşmesi aslında toplumumuzun iyileşmesi noktasında çok değerli. Şimdiye kadar göstermiş olduğunuz destek ve bundan sonraki çalışmalar için size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Devamını oku

Sektörel Gündem

Kocaeli kapasite kullanımı ile ayrışıyor

Mart ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 73.5 ile geçen yılın aynı ayına göre 3.8 puan, şubat ayına göre 1.7 puan geriledi.

Yayınlanma tarihi

-

Belma A. ÖZGEN

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranının martta yüzde 71 ile geçen yıl ile aynı seviyede gerçekleştiğini, şubat ayına göre ise 0.4 puan arttığını söyledi.

Kapasite kullanımlarında Kocaeli’nin pozitif ayrıştığını ifade eden Zeytinoğlu, ihracat yapan bir il olmasının faydaları olduğunu söyledi.

Yaptıkları araştırmada Kocaeli’deki firmaların yüzde 65’inin kapasite kullanım oranlarını artırdığına dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, “Mart ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının nisan ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmalarımızın yüzde 22’si nisan ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 16’sı azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 62’sinde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.

İhracat yapan firmaların yüzde 18’i dış siparişlerinin nisan ayında arttığını belirtirken, yüzde 14’ü azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 68’inde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” açıklamasını yaptı.

Devamını oku

Sektörel Gündem

Cumhuriyetin 100. yılında 100 uçak eşiğini geçeceğiz

Pegasus CEO’su Güliz Öztürk “2023 yılında filomuza ekleyeceğimiz yeni uçaklarla, toplam kapasitemizi yaklaşık yüzde 20 oranında artırmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında filo büyüklüğümüzde 100 uçak eşiğini aşacağız” dedi.

Yayınlanma tarihi

-

Pegasus’u yakın, orta ve uzun dönemde dünya havacılığında nerde konumlandırıyorsunuz”sorusunu Güliz Öztürk, Pegasus Hava Yolları olarak 2022’yi operasyonel kârlılık göstergesi olan FAVÖK marjında global anlamda en yüksek gerçekleşmeyle tamamladıklarını belirterek şöyle yanıtladı; “Birim maliyet açısından da yine global hava yolları arasında en iyi performansı sergiledik. Pandemi çıkışında zorlu pazar şartları devam ediyorken elde ettiğimiz bu başarıdan gurur duyuyoruz.

Ana hedefimiz, 2023 ve takip eden yıllarda da yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla sektördeki bu öncü pozisyonumuzu korumak ve daha da ilerletmek… Diğer bir deyişle, lider konumda kalmanın yanında kendi kendimizle de rekabet ederek tüm metriklerde daha da iyi ve kuvvetli performans sergilemeyi temel hedef olarak alıyoruz.

Öncü dijital dönüşüm çalışmalarımız, yeni nesil uçaklarla filo dönüşümümüz, her geçen gün genişlettiğimiz uçuş ağımız, teknoloji ve insana yaptığımız yatırım, sürdürülebilir havacılığa desteklerimiz, kapsayıcılık ve çeşitlilik konusundaki öncülüğümüz; sürdürülebilir başarımızın mimarları olacak.”

Uçuş ağımızı genişletiyoruz

Uçak filosu ve yeni rotalar, destinasyonlar başta olmak üzere 2023 hedeflerini aktaran Güliz Öztürk şu bilgileri verdi; “Hava yolu işletmeciliği sektörünün doğası gereği, uzun vadeli uçak siparişleriyle çalışmak gerekiyor.

Pegasus Hava Yolları olarak, Airbus ile ilk imzasını 2012’de attığımız ve zaman içerisinde eklemelerle revize ettiğimiz bir anlaşmamız bulunuyor. Bu doğrultuda, devam eden toplam 114 uçaklık siparişimizin hepsi de yakıt tasarrufu sağlayan yeni nesil uçaklar…

Önemli bir kısmını teslim aldık, 2025 yılının sonuna kadar yaklaşık 45 tane daha planlanmış teslimatımız var. Biz pandemi döneminde dahi siparişlerimizi iptal etmedik, uçaklarımızı teslim aldık. Bir yandan yeni uçaklarımızı teslim alırken, diğer yandan eski nesil uçaklarımızın filodan çıkışını da yönetiyoruz. 2023 yılında filomuza ekleyeceğimiz yeni uçakların da katkısıyla, toplam kapasitemizi yaklaşık yüzde 20 oranında artırmayı hedefliyoruz.

Mevcut planlarımıza göre; Cumhuriyetimizin 100. yılında filo büyüklüğümüz 100 uçak eşiğini aşacak ve büyümeye devam edecek.Filomuzu yeni nesil uçaklarla genişletirken ve gençleştirirken; yeni destinasyonları da uçuş ağımıza ekleyerek misafirlerimizi diledikleri şehirlere ulaştıracağız.”

Pegasus’un SAF kullanımı başta olmak üzere sürdürülebilirlik hedefleri hakkında da bilgi veren Öztürk şunları söyledi; “Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızdan ve burada hızla kat ettiğimiz mesafeden dolayı çok mutluyuz.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile birlikte verdiğimiz “2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” taahhüdü ve bu taahhüdümüzü pekiştirmek amacıyla belirlediğimiz 2030 ara dönem karbon emisyon azaltım hedefimiz. Buna göre, birim yolcu kilometre başına düşen uçuş kaynaklı karbon emisyonumuzu, 2030’a kadar 2019’a kıyasla yüzde 20 azaltmayı hedefliyoruz.

Ekim 2021’den itibaren aylık karbon emisyonumuzu geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Baz yıl olan 2019’daki emisyon oranımız 64,9 grCO2/RPK seviyesindeydi. 2030’da bunu 52,0 grCO2/RPK seviyesinin altına çekmeyi hedefliyoruz.”

Airbus Neo uçaklara yatırım önemli

Pegasus’un kendi sınıfında en genç uçak ilosuna sahip hava yollarından biri olduğuna dikkat çeken Öztürk “Sürdürülebilirlikte verimliliği sağlayan çok sayıda etken var. Öncelikle filo dönüşümümüz ve sınıfının en verimli uçak tipi olan Airbus neo uçaklara yaptığımız yatırımlar burada önemli. Geçtiğimiz yıl 17 adet yeni A321neo uçak teslim aldık. 2023 yılında 15 adet yeni A321neo uçak teslim almayı hedefliyoruz.

Türkiye’nin en genç filosuna ve aynı zamanda tüm dünyada düşük maliyetli taşıyıcılar arasında en genç filolardan birine sahibiz. Bu verimliliğin yakıt tüketimi ve emisyon azaltımına ciddi katkısı var. Bunun dışında birçok operasyonel verimlilik çalışması yürütüyoruz. Önem verdiğimiz bir diğer konu da Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF). Mart 2022’de Petrol Ofisi ile iş birliği yaparak yurt içi uçuşlarımızda SAF kullanımını başlattık.

Şubat 2023’te ise bu iş birliğini sürdürme kararı aldık; iş birliğimiz 2023 ve 2024 yıllarında artan SAF hacmiyle devam edecek. BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde %97,1 ile en yüksek derecelendirme notlarından birine sahibiz” dedi.

Zor günlerde dayanışmanın önemine gönülden inanıyoruz

Güliz Öztürk “Türkiye’de havacılıkta ilk kadın CEO olarak bu zor dönemde kaptan köşkünde idiniz. Gözlemleriniz ve deneyimleriniz nasıldı bu süreçte”şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi“Tahliye uçuşları için yoğun ve titiz bir operasyon yürüttük ancak sürecin en zorlu tarafı şüphesiz yaşanılan acı… Kaybedilen canların geri gelmeyeceğini bilmek, depremin milyonlarca insana yaşattığı olumsuz etkiyi görmek çok üzücü.

Havacılık sektörü anlık operasyonlarda hızla aksiyon alınan, zorlu şartlara alışık olduğumuz bir sektör ama kayıplarımız için duyduğumuz üzüntü çok zorlayıcı oldu hepimiz için. Ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinin acısı hâlâ çok taze.

Bu zorlu günleri aşmak ve iyileşmek için dayanışmanın önemine gönülden inanıyoruz. Milletçe, dayanışma içerisinde yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Elbette şu anda hepimizin en öncelikli görevi; depremden etkilenenlere en hızlı ve etkin şekilde destek olabilmek, desteğimizi uzun soluklu bir şekilde sürdürebilmek… Bu süreçte, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun Mor Yerleşke projesini desteklemeye karar verdik.”

IATA Genel Kurulu İstanbul’da

Haziran’da İstanbul ‘da gerçekleşecek IATA’nın Yıllık Genel Kurul toplantısına Pegasus ‘un ev sahipliği yapacağını belirten Güliz Öztürk “Pegasus Hava Yolları olarak 4-6 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecek IATA Yıllık Genel Kurul toplantısına ev sahipliği yapacağız.

Dünya çapında üst düzey havacılık profesyonellerini bir araya getiren bir organizasyon bu. Hava yolları, sektör ortakları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, havacılık sektörünün önde gelen üreticileri ve tedarikçilerinden oluşan yaklaşık 1.000 katılımcı bir araya gelecek.

Hava taşımacılığı sektörünün karşı karşıya olduğu önemli ekonomi, teknoloji ve sürdürülebilirlik temelli sorunlarına odaklanacağız. Böyle önemli bir etkinliğin İstanbul’da gerçekleştirilecek olması, Türk sivil havacılığının dünyadaki konumu açısından da gurur verici” diye konuştu.

Devamını oku
Reklam hba.com.tr
Reklam hba.com.tr
Bumerang - Yazarkafe

Trend olan