Takip Edin

Enerji Projeleri

ICCI 2022 YOĞUN KATILIM İLE BAŞLADI

Yayınlanma tarihi

-

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’nın desteği ile Sektörel Fuarcılık ve Kojentürk Derneği tarafından 26.sı gerçekleştirilen Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük uluslararası enerji fuarı ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı 16 Mart 2022’de yoğun katılımla başladı.

 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 26 yıldır aralıksız desteklenen enerji platformu ICCI kapsamında enerji sektöründeki arz güvenliği konusuna ilişkin önemli konu başlıklarının değerlendirildiği konferansın açılış konuşmalarını, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TBMM San. Tic. Enerji, Tabi K., Bilgi ve Tekn. Kom. Bşk. Ziya Altunyaldız, DEİK Enerji İş Konseyi Bşk. Haluk Kalyoncu, ICCI Danışma Komitesi Başkanı Yavuz Aydın, TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel yaptı. 

KURULU GÜCÜMÜZÜN YÜZDE 65’İ YERLİ KAYNAKLARDAN OLUŞUYOR

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan; 26 yıl gibi uzun bir süredir devam eden ICCI, enerjinin dününe bugününe yarınına dair büyük bir bilgi birikimine sahip. Değerli katılımcılar 49 bin 713’ü kamu 268 bin 349’u özel olmak üzere toplam 368 bin 302 personelle enerji alanında ülkemize hizmet veriyoruz. Enerji, gelişme yolculuğumuzda vazgeçilmez bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç ülkemiz geliştikçe daha da artış kaydetmektedir. Enerjideki dışa bağımlılığımızı yaptığımız doğal gaz ve petrol sondaj çalışmalarıyla inşa edilen nükleer santraller, yenilenebilir enerji ve kendi kömür madenlerimiz ile azaltmaya çalışıyoruz. Tüm bunların yanı sıra, enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılmasıyla ilgili çalışmalar da yaparak ülkemiz kaynaklarına destek vermeye çalışıyoruz. 

Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazın rezervi ülkemizin makus talihi yenmesi açısından önemli bir başlangıç oldu. Yeni petrol sondaj çalışmalarının yanı sıra kapatılan eski kuyuları yeni bir bakış açısı ve yeni teknoloji ile ele alarak değerlendiriyoruz. Uzun süre sürüncemede kalan nükleer enerji hususunda da çok önemli mesafeler kat ettik. Sürdürülebilir enerji kapsamında, karbonsuz elektrik üretimine yönelik enerji üretim portföyümüze önümüzdeki yıllarda nükleer enerjiyi de eklemiş olacağız. 

Akkuyu Nükleer Santrali ülkemizin enerji ihtiyacını gidermede büyük bir boşluğu dolduracak. Halihazırda dünyada 32 ülkede 439 adet kurulu nükleer güç reaktörü faaliyet gösteriyor. 19 ülkede de 52 adet nükleer güç reaktörü inşa aşamasında. Bildiğiniz gibi bugün dünya enerji dar boğazından geçiyor. Hem fiyatlar hem tedarik konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Böyle bir ortamda yerli enerjinin önemi çok daha fazla öne çıkıyor. Türkiye’nin halihazırda yaklaşık 100 bin megawattlık elektriksel bir kurulu gücü söz konusu. Bu kurulu gücün yaklaşık 54 bin megawattı ise yenilenebilir enerjiden oluşuyor. Her geçen gün çevreci enerji oranımızı daha da artırıyoruz. Özellikle son yıllarda devreye alınan kurulu gücümüzün büyük çoğunluğu yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı. Aynı şekildeki büyümenin yani yenilenebilir enerji santralleriyle kurulu gücümüzü artırmanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ümit ediyorum. Aynı zamanda, yenilenebilir enerjiyle birlikte yerli enerjiye de özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Toplam bugünkü kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 65’i aynı zamanda yerli enerji kaynaklarından oluşuyor. Yerli imalata verdiğimiz önemle güneş ve rüzgar santrallerinin en kritik ekipmanları yurt içinde üretilir hale de geldi. Enerjideki bu dönüşüm sürecinde mevcut santrallerimizin verimliliklerini artırmak ve zararlı emisyonları da azaltmak zorundayız. Bu dönüşüm sürecinde toplam verimliliğin en yüksek düzeye ulaştığı birleşik güç yani kojenerasyon sistemlerini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Endüstride özellikle ihracata yönelik çalışan reel sektörde kojenerasyon sistemleri yüksek verimlilikle enerji maliyetlerini düşürerek yerli firmalarımızın rekabet gücünü de artırmış olacak“ açıklamasında bulundu.

TBMM San. Tic. Enerji, Tabi K., Bilgi ve Tekn. Kom. Bşk. Ziya Altunyaldız, “2021 iklim değişikliği ve hemen akabinde gelen küresel enerji meseleleri, bu iki konunun birbiriyle ne kadar bağlantılı ve eşgüdümlü bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Cumhurbaşkanımızın da belirtmiş olduğu yeşil kalkınma devrimi ve küresel alandaki sermayenin bundan sonra ekonomide yeşil dönüşümünü sağlayabilecek ülkelere doğru kaymaya başlaması ve küresel tedarikin bir anlamda yeni destinasyonlar araması ülkemizi hem iklim değişikliğinde yapacağı eylemlerde hem de aktivitelerde ön plana çıkarmaya başladı. Özellikle son yıllarda iklim değişikliği ile enerji dönüşümünde çalışmalar yapan ülkemiz, küresel anlamda yeşil enerji dönüşümündeki hamleleri ile elde ettiği konumu ve dereceleriyle ön plana çıkıyor. Yine herkesin bildiği gibi özellikle yenilenebilir yeşil enerjide ülkemiz, Dünya’da 12’nci Avrupa’da 5’inci sıralara yükseldi. Ayrıca, son yıllarda hizmet aldığımız tüm enerji üretim alanlarının yenilenebilir enerji olduğunu görüyoruz. Herkesin bildiği gibi Bakanlığımız ve EPDK ile yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında meclisimizde yasalaşan kanunlar ile hem baz enerji hem de alternatif enerji kaynaklarında ortaya koyduğumuz açılımlar ve yatırımların cazip hale getirilmesinde yeşil dönüşüm, enerji dönüşümü, iklim değişikliği ve ülkemizin küresel tedarikte yeni üretim ve tedarik habı olması gibi unsurlar yer alıyor. ICCI, da tüm bu unsurların  konuşulacağı, harmanlanacağı eminim inisiyatif alanlarının oluşacağı bir fuar olacaktır’ dedi. 

YEŞİL MUTABAKATA UYUMLULUKTA “EN HIZLI 5 ÜLKE ARASINDAYIZ”

DEİK Enerji İş Konseyi Bşk. Haluk KALYONCU; “Küresel salgınla birlikte sektörümüzü oldukça etkileyen ve etkileyecek olan ikiz dönüşüm gündemimizde üst sıralarda yer edinmişti. Bugün ise, salgına ek olarak yanı başımızda yaşanan sıcak savaşın, küresel ekonomi ve sektörümüz üzerinde ciddi etkilerinin şimdiden hissedildiği bir dönemin içinden geçiyoruz. Dünya jeopolitiği ve sektörümüzü etkileyen bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak yaşanan krizler enerji güvenliğini sağlamanın ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji sektörü yenilenebilir enerji yatırımları üretilen elektriğin yüzde 55’ine geldi ve bu yeşil mutabakat çerçevesine uyum anlamında en hızlı ilk 5 ülke arasında yerini almıştır. Türkiye enerji sektörü karbonsuzlaşma yolunda enerji dönüşüm politikalarına devam etmenin gerekliliklerini hızla yerine getirirken ve bir yandan Dünya iklim zirvesinde çevreye salınan gazların önlenmesi için uluslararası bu anlaşmalar yapılırken diğer yandan bu çevre zirvelerine öncülük eden devletlerin karbon salınımının yüzde 65’ini oluşturduğunun altını çizmek isterim. Zira az önce ifade ettiğim gibi girişimci enerji sektörü yatırımcılarımız Yenilenebilir enerji kaynaklarının genişletilmesi enerji dönüşümümüzün çok önemli bir parçası haline geldi. Son 20 yılda, yenilebilir enerji kurulu gücümüz 4.5 kat artış gösterdi. Enerji Bakanlığımızın katkı ve destekleri ile yenilenebilir enerjiden elde edilen elektriğin payı yüzde 22’lik bir artış gösterdi. Rüzgar ve güneşteki hızlı yükseliş memnun edici ancak potansiyelimizi yansıtmıyor. Daha fazlasını yapmak yine sektör temsilcilerimizin elinde. Güneşten efektif yararlanma düzeyinin yüksekliği ve rüzgar enerjisi santralleri kurulumuna uygun bölgelerin yoğunluğu dünya ortalamasının çok üzerinde. Rüzgar, güneş, nükleer projeler ve YEKA gibi devam eden projeler sayesinde ülkemizin enerji arzı güvenliği konusundaki konumunun giderek iyileşeceğine inanıyorum” dedi.

ODAK KONU ENERJİ GİDERLERİNİN AZALTILMASI

ICCI Danışma Komitesi Başkanı Yavuz Aydın da, “2010 yılından sonra yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen destek ve teşviklerin etkisi ve teknolojideki hızlı gelişmenin katkısıyla yeni enerji yatırımlarında fosilden yenilenebilir enerjiye doğru çok ciddi bir dönüşüm yaşanmaya başladı. Bu kapsamda, 2021 yılı sonu itibariyle kurulu güç 100 bin megawatı, elektrik üretimi 330 milyar kilowat saati geçti. Yüzde 25’i kamu yüzde 75’i özel sektörde olan bugünkü kurulu gücün yüzde 45’i termik, yüzde 55’i yenilenebilir kaynaklı. Önümüzdeki 5 yılda yenilenebilir kurulu güç oranının ise yüzde 65’e çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kapsamda, enerji sektörünün nabzını tutan fuarımızı bu yıl fiziksel fuar ve konferans olarak düzenleme kararı aldık. Sanayinin en önemli maliyet kalemi olan enerji giderlerinin azaltılması ve enerji verimliliğinin artışına yönelik teknolojik gelişmeler konferansın odak konuları arasında yerini aldı. Bu yılki konferanslara katılım ve panel konularında ülkemizin en büyük enerji tüketicisi olan ve ihracatımızın dinamosu olan reel sektör ve endüstri kuruluşlarının üst düzeyde temsil edilmesi de bizi sevindiriyor” diye konuştu.

TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, “Geçtiğimiz iki yıl dijital olarak gerçekleştirilen ICCI’ da bu yıl, fuara paralel olarak düzenlenecek uluslararası konferanslarda 3 gün boyunca 4 salonda 40 oturum ve 200’ün üzerinde konuşmacı yer alacak. Yine 200’den fazla yerli ve yabancı katılımcı markanın olduğu fuarı 15 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesini hedefliyoruz. Hiç ara vermeden sektörün nabzını tuttuğumuz fuarımız sektörün network platformu olan bu ağı canlı tutmak için gerekli içerikleri üretmeye devam ediyor. Bu sebeple; fuarla eşzamanlı düzenlenen ve ana teması Enerji ve İklimlendirme, Verimlilik, Sürdürülebilirlik ve Dönüşüm olarak belirlenen ICCI 2022 konferansları, bu yıl her zamankinden daha fazla talep görüyor” şeklinde konuştu

Devamını oku
Reklam
Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Haber

Garanti BBVA ile Coats İş Birliği İçin Masaya Oturdu

Yayınlanma tarihi

-

Garanti BBVA, Coats ile Türkiye’de sürdürülebilirlik alanındaki ilk iş birliğine imza attı.

Garanti BBVA, dünyanın önde gelen endüstriyel iplik üreticilerinden Coats ile sürdürülebilir finansman çerçevesinde önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği aynı zamanda bankanın ticari segmente hayata geçirdiği sürdürülebilirlikle bağlantılı ilk kredi işlemi özelliğini taşıyor. Yapılana açıklamaya göre, yaklaşık 50 ülkede 17 binden fazla çalışanıyla hazır giyim ve ayakkabı sektörlerine katma değerli ürünler üreten İngiltere menşeli grup, İngiltere’de BBVA ile devam eden iş birliğini Garanti BBVA ile Türkiye’ye taşıdı. Türkiye’de 8 milyon dolar tutarında gerçekleştirilen işlemle grup, operasyonları için belirlenen çevresel ve sosyal performans taahhütlerini yerine getirmesi halinde faiz indiriminden yararlanabilecek. Bu çerçevede grup, yer aldığı sürdürülebilirlik bağlantılı kredi ile karbon ayak izini azaltma ve geri dönüştürülmüş hammadde tüketimini artırma gibi çalışmalarını daha da güçlendirecek.

Coats Türkiye Genel Müdürü Erhan Aras, banka ile imza attıkları bu önemli iş birliğinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şirketlerini sürdürülebilirlik hedeflerine giden yolda büyük katkı sağlayacağını söyledi. Aras, “Sürdürülebilirlik, grubumuzun 250 yıldır DNA’sında yer alan ve uzun yıllardır pazar lideri olmamızı sağlayan bir öncelik. Operasyonlarımızın tamamı sürdürülebilirlik odaklı, bu nedenle daha sürdürülebilir bir gelecek için hedeflerimizi beş temel üzerine inşa ettik. Bunlar; su ve enerji tüketimi, atık yönetimi, sosyal yaşam, sürdürülebilir ürün ve malzemeler. 2030 yılına kadar tüm ürünlerimiz polyester ve naylon gibi yeni petrol üretimine dayalı olan malzemelerden bağımsız olarak üretilecek ki bu sektörümüz için çok önemli bir geçiş süreci demek. Ayrıca Coats’un global enerji tüketiminin yüzde 70’i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmış olacak. 2050 yılına kadar da “Sıfır Emisyon” hedefimiz var ve bunun için yol haritamızı hazırladık, gerekli adımları atmaya başladık. Bu adımları atarken de benzer zorlukları yaşayan firmalara destek verebilmek amacıyla açık kaynak politikasını izliyoruz. Şirket olarak daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmek ve geri dönüştürülebilen, yeniden kullanılabilen yeni ürünler ve ambalaj çözümleri oluşturmak için tüm ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “BBVA grubu olarak, uluslararası boyutta yürüttüğümüz desteklerin Türkiye’deki temsilcisi olmaktan gurur duyuyoruz. Ticari müşterilerimizin sürdürülebilir bir iş modeline sahip olmalarına katkı sağlayacak finansman desteklerine her daim hazırız. Bizim için sürdürülebilirlik, hepimizin geleceği demek. Şirket ile iş birliğimizin geleceğimize olumlu etkileri olacağı gibi tekstil sektöründe de emsal teşkil edeceğine yürekten inanıyoruz. Aynı zamanda şirketin sürdürülebilir iş modeli oluşturmasında destekleyici finansman gücü rolünü üstlendiğimiz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “Banka olarak, sürdürülebilir büyümenin ancak sürdürülebilir üretimle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda yerli ve yabancı yatırımcılara 16 yıldır sürdürülebilir faaliyetleri için finansman desteği sunuyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi her geçen gün çeşitlendirirken sürdürülebilir iş modellerini benimseyen üreticileri desteklemeyi önemsiyoruz. Tekstil sektöründeki yeni iş birliğimiz dünyanın önde gelen endüstriyel iplik üreticilerinden Coats ile oldu. Bu anlaşmayla İngiltere’de uzun yıllardır devam eden BBVA ve Coats iş birliğini ülkemize taşıdık. Şirket, bankamızdan alacağı finansmanla önemli çevresel ve sosyal taahhütlerde bulundu. Ülkemiz için önemi çok yüksek olan tekstil sektörünün daha az karbon yoğun faaliyetlere geçmesini desteklediğimiz ve döngüsel ekonomiye katkı sunduğumuz için çok mutluyuz. Sürdürülebilir faaliyetlerin finansmanına yönelik ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize destek olurken kendimize koyduğumuz iddialı hedefleri de ileri taşıyarak sürdürülebilirliğe her yönden katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Devamını oku

Enerji Projeleri

Zorlu Enerji, Wren House Infrastructure LP (WH) ile Ortaklık Kurarak Global Büyüyor

Yayınlanma tarihi

-

Global ortak arayışını tamamlayan Zorlu Enerji, Wren House Infrastructure LP (WH) ile ortaklık kurarak uluslararası varlığını genişletmeyi amaçlıyor.

Zorlu Enerji, Kuwait Investment Authority (KIA)’nın doğrudan bağlı ortaklığı Wren House Infrastructure LP (WH) ile uzun soluklu iş birliğini ortaklığa dönüştürüyor. Enerji şirketinin yeni finansal kaynak oluşturma ve uzun vadeli borçlanma stratejisi kapsamında şirket; WH ve KIA ile çeşitli anlaşmalar yaparak yabancı sermayesini güçlendirmeyi ve yatırımlarını genişletmeyi amaçlıyor.

Anlaşmalar kapsamında; enerji şirketinin şu ana kadar gerçekleştirdiği ve gelecekteki elektrikli araç şarj istasyonu ve enerji verimliliği yatırımları yurtdışında kurulacak yeni şirket altında yönetilecek. ZES ve electrip markaları ile devam eden büyüme ve globalleşme sürecini desteklemek için WH, yeni şirketin çoğunluk payına (yüzde 50+1) sahip olacaktır. Zorlu Enerji’nin CEO’su Sinan Ak ve CFO’su Elif Yener yeni kurulacak şirkette de aynı görevleri üstlenecek. Şirket kurulumunu takiben, şirketin Avrupa’da büyümesini desteklemek amacı ile Yönetim Kuruluna Nicola De Sanctis Yönetim Kurulu Başkanı, Gab Barbaro ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılacak.

Ayrıca Zorlu Holding’in elinde bulunan Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ (Zorlu Enerji) hisselerinin satışı sonucunda WH, yüzde 12,34’lük pay ile azınlık hissedarı olacak.

Enerji şirketinin bilanço ve finansal pozisyonunu güçlendirmek amacı ile gerçekleştirilen anlaşmalarla, Şirketin döviz cinsinden borç riskinin azaltılması ve geri ödeme vadesinin uzatılması hedefleniyor. Bu kapsamda, kredi sözleşmesinden kalan bakiye de 2028 yılına kadar vadelendirilmiş olacak.

Şirketin finansal altyapısını güçlendirme amacıyla imzalanan anlaşmalarla ilgili Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak şu açıklamada bulundu: ”Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarımıza 2018 yılında başladık. Bugün geldiğimiz noktada kendi yazılımcıları ile geliştirdiği çok dilli platforma sahip olan ve bunu ticari olarak pazarlayabilen, müşteri hizmetleri ve satış sonrası destek hizmeti sunabilen, Türkiye’de lider konumda bir şirketiz. Burada edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi yurtdışına yayma amacı ile bir yolculuğa çıktık. Doğu ve Batı Avrupa’da şirketlerimizi kurduk. Avrupa genelinde ve Amerika’da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu amaçla ekiplerimizi oluşturmaya başladık. Stratejik olarak yurtdışında yeni markamız ‘electrip’, Türkiye’de ise ‘ZES’ markamız ile yolumuza devam edeceğiz. Sadece şarj istasyonu işinde değil, aynı zamanda enerji verimliliği kulvarında da büyüyen bir şirket olmak istiyoruz. Bu yolculuğa, yatırım desteği sağlayacak global ortağımız WH ile çıkmaktan son derece memnunuz. Atılan bu adımla, Türkiye’de olduğu gibi küresel arenada da sözü geçen bir şirket olmayı hedefliyoruz.”

Devamını oku

Enerji Projeleri

Enerjisa Enerji Üç Uluslararası Ödüle Layık Görüldü

Yayınlanma tarihi

-

Enerjisa Enerji’nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi desteği ile yürütülen ‘SENTRUM’ ve yine şirketin Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında uygulamaya koyduğu ‘KOZALAK’ projeleri Communitas Awards’ın ‘Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Mükemmellik’ kategorisinden toplam 3 ödüle layık görüldü.

İş stratejisinin temelinde sürdürülebilirlik olan Türkiye’nin lider elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinden biri olan Enerjisa Enerji, sosyal sorumlulukta topluma en duyarlı projelerin rekabet ettiği uluslararası Communitas Awards’ın ‘Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Mükemmellik’ kategorisinin Etik ve Çevresel Sorumluluk dalında toplam 3 ödüle layık görülerek Türkiye’den en çok ödül alan şirket oldu.

Enerji şirketi, UNDP ve Sabancı Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM ) sosyal sorumluluk alanında uluslararası ilgi görmeye devam ediyor. SENTRUM ile Enerjisa Enerji Communitas Awards’ın ‘Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Mükemmellik’ kategorisinin Etik ve Çevresel Sorumluluk dalının Lider ve Yeşil Girişim projesi olarak seçildi ve 2 ödüle layık görüldü.

Communitas Awards’ın enerji şirketini ödüllendirdiği bir diğer proje ise ‘KOZALAK’ oldu. Enerjisa Enerji’ nin Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında hayata geçirdiği projelerden biri olan KOZALAK ise Communitas Awards’ ın ‘Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Mükemmellik’ kategorisinin Etik ve Çevresel Sorumluluk dalının Sürdürülebilirlik alanında en iyisi olarak seçildi.

Uluslararası Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği’nin (AMCP), 12 yıldır aralıksız düzenlediği Communitas Awards ödül programı Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk dünyasının küresel bazda en saygın ödül organizasyonları arasında yer alıyor.

 

“Odaklandığımız temel amaç değer ve pozitif etki oluşturmak”
Enerji şirketinin sürdürülebilirlik stratejisini çok yakın bir tarihte gözden geçirdiklerini ve daha kapsamlı ve bütüncül bir yapıya dönüştürdüklerini aktaran Enerjisa Enerji Kurumsal Yetkinlikler ve Sürdürülebilir Bölüm Başkanı Ebru Taşçıoğlu, “Sürdürülebilirlik, günden güne kendini yenileyen, bu sebeple de çok sıkı takip gerektiren bir saha. Biz de şirket olarak, Türkiye’de enerji gibi stratejik öneme sahip bir sektörde hizmet veriyor olmanın bilinciyle, stratejilerimizi sürekli gözden geçiriyoruz. Ayrıca bu sorumluluğun bilincinde, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı merkezi ve bütünsel bir bakış açısı ile değer oluşturacak bir rehber olarak görüyoruz. Bu doğrultuda odaklandığımız üç temel etki alanımız var: Gezegen için Etki, Toplum için Etki ve Etki Odaklı İş Modeli. Bu doğrultuda odaklandığımız temel amaç değer ve pozitif etki oluşturmak.

Tam bu noktada Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk dünyasının küresel bazda en saygın ödül organizasyonları arasında yer alan Communitas Awards’dan 3 ödül ile dönmüş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşarken, hayata geçirdiğimiz SENTRUM ve KOZALAK ile etki odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ne kadar doğru yolda ilerlediğini görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Projelerin hayata geçirilmesi esnasında gerek fikir aşamasında gerek sahada emek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Devamını oku
Reklam hba.com.tr
Reklam hba.com.tr
Bumerang - Yazarkafe

Trend olan