Takip Edin
#

Makale

Vinç ve Platform Sektöründe İş Kazaları

Abone Ol 

Yayınlanma tarihi

-

Şölen Tüysüz/Avukat

Kazaları önlemek adına zemin etüdü ve makinanın doğru konumlandırılması ve tam olarak kurulması (ayaklarının tam açılması) kadar, ekipmanın fabrika ayarlarında kullanılması yani moment sistemi gibi kilitleyici sistemlerinin iptal edilmemesi önem taşımaktadır.

En genel tanımı ile kaza, kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu arzu edilmeyen olaydır. İş kazası ise hukukumuzda genel itibari ile bir istihdam ilişkisi çerçevesinde ele alınmış ve iş kazaları kasıt sözkonusu olmaksızın arzu edilmeyen sonuca neden olayların işçi-işveren ilişkisi açısından netice doğurması olarak genellenmiştir. Nitekim Sosyal Sigortalar Kanunu’nda “sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olay” olarak tanımlanan iş kazaları;

  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  • Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında

Meydana gelen kazaları da iş kazaları olarak tanımlamıştır.

Biz, vinç ve platform sektöründe yaşanan kazaları genel olarak mesleki faaliyet icrası esnasında meydana gelen olumsuz olaylar olarak tanımlayarak konuya ilişkin genel bir yaklaşımda bulunacağız. Sektörel bazda bakıldığında kazalara neden olan sebeplerin başında operatör hataları, ekipman ve çevresel faktörler (hava durumu, ekipman kurulum zemini vb) ile az da olsa bizlerin ihmali davranışların geldiği görülmektedir. Bu nedenle kazaları önlemek adına zemin etüdü ve makinanın doğru konumlandırılması ve tam olarak kurulması (ayaklarının tam açılması) kadar, ekipmanın fabrika ayarlarında kullanılması yani moment sistemi gibi kilitleyici sistemlerinin iptal edilmemesi önem taşımaktadır. Aynı zamanda ekipmanın periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması, aylık ve haftalık genel bakımlarının yapılması ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir. Operatörün sertifika yeterliliği ile iş güvenlik eğitimlerinin aldırılarak bunların tekrarlanması önleyici tedbirler olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak ne kadar tedbir alınırsa alınsın kazalar kaçınılmaz olabildiğinden, kaza sonrası zararın karşılanabilmesi için doğru yerden doğru sigorta poliçesi yaptırılması sektör açısından önem taşıyor. Doğacak farklı zarar türlerini karşılamak adına makine kırılması, mali sorumluluk ve işveren mali sorumluluk sigortaları sektör ihtiyaçlarını karşılayan sigorta türleridir.

KAZADAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Bir kaza meydana geldiğinde aşağıdaki hususlara dikkat etmek ileride karşılaşılacak yasal süreç için yardımcı olacaktır:

  • Olayı aydınlatıcı tutanak tutmak ve ilgililerin açık kimlik bilgileri ile imzalarını almak
  • Olay sonrasını uygun biçimde fotoğraflamak; varsa derhal kamera görüntülerini temin ve muhafaza etmek
  • Hazır değilse operatörün tüm güvenlik ekipmanları ve belgelerini hazır bulundurmak
  • Kolluk kuvvetlerine derhal; bedeni zarar varsa en geç 3 iş günü içerisinde SGK ya bildirmek
  • Ekipman yer değiştirmeden ve kaldırılmadan delil tespiti davası açarak bilirkişi raporu almak

 

BİR KAZA SONUCUNDA KARŞILAŞILACAK DAVA VE TALEPLER NELERDİR?

Meydana gelen kazanın can kaybına yahut yaralanmaya neden olması durumunda olay Savcılık makamına intikal ederek soruşturma başlayacak ve toplanan delillere göre suçlular hakkında ceza davası açılacaktır. Bunun dışında kaza mağduru ya da yakınlarının maddi ve manevi tazminat davaları ile SGK’nın yönelteceği rücu davaları karşılaşılacak hukuk davaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek ceza gerekse hukuk davalarının sonuçları ne olursa olsun kuşkusuz onlardan daha önemlisi ölüm yahut kalıcı sakatlık ile sonuçlanan bir kazaya neden olma sebebiyle yaşanan vicdani ağırlık olacaktır. Bu nedenle sorumluluğu ağır bir işi üstlenmiş kişiler olarak tüm tedbirleri alarak faaliyetlerimizi azami titizlik içerisinde yürütmemiz önemlidir.

 

Devamını oku
Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Makale

Merhaba; Yenilendik

Yayınlanma tarihi

-

Net Medya Yayıncılık olarak çıkardığımız 2022 yılının ilk sayısında Taşıma Kaldırma Üniteleri dergisinin konseptini değiştirip yeniledik, umarım beğenirsiniz. Geleceği anlamak adına geçmişe dair her şeyi iyi analiz etmek önemlidir. Dergimizin yenilenmesi bizi yayıncılık adına daha da motive edecek. Umarım bu motivasyonumuz sektör paydaşlarımıza da aynı şekilde yansır. Yayınların artık dijital ortamlara geçme gerçekliği, sosyal medyanın gücü, yayıncılık sektörünü belirleyip ona yön verebiliyor.

Dergimizin konseptini değiştirirken, iç dinamiklerimizde de bazı değişiklikleri yaptık. Firmalarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla Net Güncel Medya Ltd. Şti.’yi kurduk. Baskıyı bırakmadık. 40 yıllık bir tecrübe ile “Baskısı olmayan mecranın, dijitali olmaz” düsturuyla baskımıza devam ediyoruz. Maliyeti çok yüksek olsa da gazetecilik mesleğimizden gelen kâğıda dokunmanın o güzel huzuruyla bundan vazgeçmeyeceğiz.  İşini basın yayın etiğine bağlı olarak yapan, onu geliştirip yön veren sektörel yayıncılara sanayiciler, işverenler sahip çıkmalıdır.

 

Taşıma Kaldırma Magazin web sitemizi yeniledik, günlük haberleri girerek sektörün haber alma ihtiyacı adına önemli bir adım attık. Lojistik sektörü çok çeşitlilik gösteren bir sektör. Ağır taşıma, ağır kaldırma, ‘Proje Lojistiği’ adına evrildi. Bu sayının ‘1konu 1 konuk’ bölümünde “Doç. Dr. Faruk Görçün hocamız bu konuyu irdeledi. 2021 yılı istatistik rakamları ile 2022 tahminlerini Siftamec Genel Müdürü Faruk Aksoy paylaştı. Rusya -Ukrayna savaşının sektöre olası etkilerini yine sayfalarımızda uzman kişiler tarafından yorumlandı. Bunun yanı sıra yine özel haberlerimiz, okuyucularımızın beğenisine sunuyoruz.

 

Devamını oku

Makale

Helmet Sigorta ve Reasürans Brokerliği Lojistik Sigortalar Sorumlusu

Yayınlanma tarihi

-

Günümüz koşullarında yapılan bilinçli ticaret sayesinde sigorta sektörü sürecin çok önemli aşamalarından biri haline gelmiştir.

Artık çok kolay sahip olunamayan, yerine koyulamayan, onarılamayan değerli varlıklar üzerinden dönen ticaret işlemleri, neredeyse sigorta teminatları olmadan başlayamaz hale gelmiştir. Gelişen teknoloji ile kolay ulaşılabilen sigorta poliçeleri sayesinde ve değişen dünya koşulları ile artan riskler nedeniyle sigorta sektörü toplam ticaret içerisindeki hak ettiği yeri almaya başlamıştır. Ülkemizde de artık poliçesi düzenlenmeyen işler ile ilgili işlemlerin başlamaması söz konusudur. İşlemler başlamadan önce hak sahipleri olası risklere karşı düzenlenmiş poliçeleri görmeden sürecin başlamasına izin vermemektedir. Bunu hem kendilerinin hem de çalıştıkları taşeronlarının ticari faaliyetlerinin sekteye uğramaması amacıyla ön koşul olarak ortaya koymaktalardır. Bu da sigorta sektörünü büyütüp geliştirmiş aynı zamanda sigortalıların uğradıkları hasarlar sonucu gördükleri zararı, ekonomik durumları değişmeden telafi etmelerini sağlamıştır. Özellikle hitap etmiş olduğunuz kitlenin işlerini baz alırsak, kısaca taşıma ve yükleme işleri yapan firmalar yaptıkları işler esnasında sebep olacakları hasarları tazmin edecek yeterlilikteki sorumluluk sigortalarını sunmadan, bilinçli emtia sahiplerinin işlerine başlama imkânı bile bulamamaktadır. Özetle artık poliçe bir işe başlamanın ön koşulu olacak kadar önemli bir hale gelmiştir.

Tabi ki hal böyle olunca bu poliçelerin düzenlenmesine aracılık eden tüm kanallarında önemi artmıştır. Öncelikle belirtmek isterim ki bizler sigorta aracıları olarak felaket tellallığı yapmıyoruz. Amacımız hiçbir sigortalı adayını, işyeriniz yanacak, aracınız devrilecek, taşıdığınız yüklerin gördüğü hasarları ödemek için tüm mal varlıklarınızı satacak iflas edeceksiniz gibi benzeri felaket senaryoları ile korkutmak ve onlara poliçe satarak komisyon kapmak değildir. Yoğun ve yorucu devam eden ticaret hayatında sigortalı adaylarının gözden kaçırdıkları, unuttukları risklerini uygun bir dille hatırlatıyoruz. Bu risklerin olduğunu ancak gerçekleşme ihtimaline karşıda çaresiz olmadıklarını, satın alacakları riske uygun poliçeler sayesinde risk gerçekleşse bile kısa bir sürede riskin gerçekleşmesinden önceki şartlarına geri dönebileceklerini anlatıyoruz. Özellikle gerçekten yaptıkları işin bilincinde olan, kısaca işini layıkıyla yapan tüm sigorta aracıları, taşınan riskleri ortaya koyarak, bu risklerin gerçekleşmesi halinde meydana gelen hasarları tazmin edecek yeterlilikteki poliçeleri makul primlerle düzenleyerek, risk gerçekleşirse tüm hasar süreçlerini doğru bir şekilde yöneterek, ticaret hayatının çok önemli bir parçası olduklarını ortaya koymaktadırlar. İşinde uzman bir aracıdan aldığınız doğru bir poliçe bir gün sizin tüm ticari hayatınızı sekteye uğratacak bir kaza sonucu çıkabilecek tazminatları ödeyerek, ticaretinizin devam etmesini sağlayabilir.

Çok önemli bir projede, çok değerli bir emtianın operatörünüzün aya da şoförünüzün bir anlık hatası ile büyük zararlar görmesi maalesef ihtimal dahilindedir. Yıllar içerisinde sigortalılarımızın başına sayısız kez bu tür hasarlar maalesef gelmiştir. Elbette bu hasarları en aza indirmek için gerekli tüm önlemler alınmalıdır ancak her şeye rağmen riskin gerçekleşmesi ihtimaline karşı alınan bir sigorta poliçesi bazen alınan tüm önlemlerden daha önemli olduğunu gösterecektir. 1 birim pirim ödeyerek satın alabileceğiniz bir sigorta poliçesi elbette sizi hasar olmasına karşı korumayacaktır, ancak hasar meydana gelirse belki de ödemek zorunda kalacağınız 1.000 birim değerindeki hasarı sizin adınıza ödeyecektir.

Unutmayın bugün ödeyebileceğiniz primler, yarın ödeyemeyeceğiniz bir hasarla karşı karşıya kaldığınızda sizin kurtarıcınız olacak poliçeleri satın almanızı sağlayacaktır.

Ömür Şeker

 

Devamını oku

Makale

Derneklerde Son Durum

Yayınlanma tarihi

-

Ülkemizde hizmet sektörleri içinde faaliyet gösteren firmalarımızın faaliyet gösterdikleri alanlarda yaşadıkları hukuki, mevzuati, işlemsel sorunları çözebilmek adına en ciddi ve yoğun şekli ile buluşma noktaları nereleri olmalı sorusuna verilebilecek en kısa ve en doğru cevap…

Elbette ki sektörün hizmetinde olan derneklerimiz.

Peki dernekler ne iş yaparlar? Nasıl çalışırlar? Verdikleri hizmetler ve bu hizmetlere uygun çalışma prensipleri neler olmalı veya olmalı mı?

Sektör içerisinde faaliyette bulunan derneklerimizin içinde bulunduğu ve aşmaları gereken zorluklar nelerdir?

Dernekler, bu zorlukların çözümleri ve bu çözümlere ulaşma adına destek görmeleri gereken kurum ve kuruluşlar yeterli derecede ilgi, alaka ve destek görüyorlar mı?

Derneklerin ülkemizde ki mevcut mevzuatlar ile ilgili yaşadıkları sorunlar nelerdir? Bu mevzuatların içerisinde düzeltilmesi, kaldırılması ve eklenmesi gereken kısımlar var mıdır? Bunlar için kimler ne gibi çalışmalar yapıyorlar?

Bu derneklerin devlet tarafından ciddiye alınmaları gerçekten gerekli midir veya hangi dernekler devlet tarafından ciddiye alınmalıdır?

Aynı sektör içerisin de faaliyet gösteren derneklerin birbirleri ile olan ilişkileri ne şekilde olmalıdır?

Bu dernekler birbirlerinin rakipleri mi olmalı yoksa ortak faydalar için aynı noktada buluşmak adına öz veride mi bulunmalılar mı?

Sektörün içerisin de dernekleri kendi maddi ve manevi çıkarları için kullanmaya çalışan birileri varmıdır? Bu birilerinin engellenmesi adına neler yapılabilir veya yapılabilirlik oranı nedir?

Sektörde faaliyet gösteren firmaların derneklere bakış açıları nelerdir?

Kendisini mutlaka bir dernekte üye olarak görmek isteyen firma sayısı sektörün yüzde kaçını oluşturmaktadır?

Konu ile ilgili olarak aklımız da buraya yazılan ve yazılmayan bir sürü soru var. Sorduğumuz bu sorulara ve cevaplarına dergimizin 57. Sayısında çok ciddi bir şekil de ve genişlikte yer vereceğiz.

Çünkü biz yıllardır bu sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşlarımızın yanında olduk ve aynı şekilde bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

57 de Görüşmek Üzere Hoşçakalın…

Devamını oku

Trend olan

EnglishTurkish